Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Cashier & Admin (Part Time) หรือ เจ้าหน้าที่การเงิน Part-Time รายวัน

Back

Organization : ADRA Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 May 2019
View : 629

Deadline : 29 / May / 2019

Employment Opportunity

Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

THAILAND

 

มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (ADRA Thailand)

 

เปิดรับสมัครตำแหน่ง Cashier & Admin (Part Time) หรือ เจ้าหน้าที่การเงิน Part-Time รายวัน ในโครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะผู้มีปัญหาสถานะบุคคล จังหวัดเชียงราย (S-NEW) สนับสนุนโครงการโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบและรับผิดชอบงานด้านการเงินให้มีความเรียบร้อย ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา และข้อกำหนดนโยบายของ ADRA Thailand และ สสส.
 • ปฏิบัติตนภายใต้นโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับการทำงานองค์กรอย่างเคร่งครัด
 • ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
 • จัดทำเอกสารระบบงานคุณภาพ
 • ประสานงานด้านการเงินกับทีมการเงินสำนักงานใหญ่จังหวัดเชียงใหม่
 • ตรวจสอบและรับผิดชอบการทำงานด้านการจัดซื้อ (ดูแลเครื่องใช้สำนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน)
 • ดูแลงานด้าน Admin (ประสานงานสถานที่จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมประชุม องค์กรเครือข่าย ฯ สามารถตัดสินใจได้โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทงานและงบประมาณ
 • บันทึกภาพและสรุปกิจกรรม งานประชุม เป็นรายงานส่งหลังจบกิจกรรมทันที
 • สามารถทำงานในพื้นที่ได้ตลอดเวลา
 • สามารถดำเนินงานในวันหยุดได้ และนอกเวลางานได้
 • รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้อย่างดี
 • สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ (จัดทำเอกสารการเงินเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย)
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการประสานงาน การเงินหรือบัญชีในโครงการการสนับสนุนของ สสส. จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการทำงานในพื้นที่ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

** ทั้งนี้ต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้เสร็จสิ้นได้สมบูรณ์อย่างดี โดยได้รับค่าตอบแทนวันละ 1,000 บาท/วัน จำนวนไม่เกิน 10 วัน / เดือน เข้างานเวลา 08.00 – 17.30 น. ณ สำนักงานแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาที่ สำนักงานแอ๊ดดร้าประเทศไทย

178/95 หมู่บ้านเวิล์ดคลับแลนด์ ซ. 2 ม. 7 ถ. เชียงใหม่ - หางดง  ต. หนองควาย  อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230

หรือ hr@adrathailand.org ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

 

Contact : hr@adrathailand.org

การเงิน / Financier

Comments


Recent Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019

Relation Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019