Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

HR & GA MANAGER (ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ)

Back

Organization : มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 13 May 2019
View : 409

Deadline : 15 / June / 2019

รับสมัครด่วน  

       มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งส่งเสริมพระพุทธศาสนา ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างธรรมสถาน และปลูกสวนป่าขนาดใหญ่ที่มีความสงบร่มเย็นทางภาคเหนือ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ร่วมงาน “คนรุ่นใหม่ ไฟแรง ใฝ่ธรรม” ในตำแหน่ง

 

hr & ga manager

(ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ)

หน้าที่หลัก

งาน  HR.

 • HR Policy :  ช่วยวางนโยบายและกำกับดูแล งานบุคคลของกลุ่มมูลนิธิฯ 
 • Recruitment :  บริหารและจัดการ  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • Compensation :  บริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน
 • Training :  บริหารจัดการงานฝึกอบรม

งาน General Affairs

 • Support & Services : บริหารงานและสนับสนุนการบริการ
 • Facilities Management :  ดำเนินงานธุรการ  ซ่อมบำรุง  งานยานพาหนะและแม่บ้าน

เงินเดือน      45,000 – 60,000 บาท (ตามประสบการณ์)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย  หรือ หญิง  อายุประมาณ  35-49 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป   สาขารัฐศาสตร์ การบริหารบุคคล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารงานบุคคลและธุรการ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมทีมงานปฏิบัติการ (Operations)
 • มีภาวะผู้นำสูง บุคลิกภาพดี  และมีมนุษยสัมพันธ์  “เก่งงาน เก่งจัดการ”
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และจัดทำ Presentation
 • มีความคล่องตัวและสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดในบางครั้ง
 • สนใจในกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์  และ/หรือสนใจธรรมะ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม 139 อาคารดิโอภัส ทองหล่อ 10 ถ. สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110

 

หากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีอุดมการณ์เพื่อพระพุทธศาสนา กรุณาส่งประวัติ จดหมายแนะนำตัวพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่

อีเมล์ : sandee@santi-dharma.com  โทร. 02 714 9772-3, 081 6464494 ติดต่อ ดร.ปุ๊ หรือคุณแสนดี

 

ภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2562

 “หากสื่อประชาสัมพันธ์นี้เป็นประโยชน์ โปรดส่งต่อเพื่อบอกบุญ จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

มูลนิธิฯ มอบความมั่นคงและผลตอบแทนที่เป็นธรรม แด่ผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืน สืบไป”

 

พันธกิจ   สร้างธรรมสถาน  เผยแผ่พระธรรม  อุปถัมภ์พระสงฆ์  สงเคราะห์ผู้ยากไร้  ให้ปัญญาแก่ประชาชน


­­

Contact : sandee@santi-dharma.com

บัญชี / Accountant การเงิน / Financier ทรัพยากรณ์มนุษย์ / Human resources

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Consultant

Consultant

24 May 2019