Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่ธุรการ – การเงิน

Back

Organization : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 10 Jun 2019
View : 431

Deadline : 20 / June / 2019

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ   Foundation for Labour and Employment Promotion

           

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน   ที่ทำงานกับแรงงานนอกระบบในหลายกลุ่มอาชีพทั่วประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็น  มอเตอร์ไซด์รับจ้าง   หาบเร่ – แผงลอย  ลูกจ้างทำงานบ้าน     หรือ  ผู้ทำการผลิตที่บ้าน  โดยการทำงานจะเน้นให้แรงงานนอกระบบมีการรวมกลุ่ม  และพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม  ด้วย

 ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ   ทำงานเต็มเวลาในพื้นที่กรุงเทพ ฯ  จำนวน     2  อัตรา

 1. เจ้าหน้าที่การเงิน

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปวส. ทางด้านการเงิน บัญขี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มี ประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงิน หรือ บัญชีไม่น้อยกว่า 5  ปี ถ้ามีประสบการณ์ในการทำบัญชีโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ WORD , EXCEL  และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ยอมรับความแตกต่าง และสามารถทำงานร่วมกับคนหลาย Gen ได้
 • เป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบ และมีความเป็นผู้นำ
 • สามารถทำงานวันหยุด / นอกเวลา หรือ ทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ – การเงิน

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ  อายุ ไม่เกิน  35  ปี
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปวช. ทางด้านการเงิน บัญขี  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน ธุรการ –การเงิน อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ WORD , EXCEL 
 • เป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบ  มีความคล่องตัว  และพร้อมที่จะเรียนรู้
 • สามารถทำงานวันหยุด / นอกเวลา หรือ ทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

 

รายละเอียดการสมัคร
1. ส่งประวัติ หลักฐานการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน  ภายในวันที่    20  มิถุนายน   2562
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ระหว่างวันที่   21-30   มิถุนายน   2562

ส่งใบสมัครได้   3  ช่องทาง

 1. E-mail :   jan_manee@yahoo.co.th
 2. Fax :        02  5138959
 3. ไปรษณีย์ ที่   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานลอาชีพ

           677/6  ซอยลาดพร้าว 5/1  ถ.ลาดพร้าว  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  ติดต่อ   

จันทนา  เอกเอื้อมณี 

โทร.   085  3272971  / 02  5139242

Contact : jan_manee@yahoo.co.th

บัญชี / Accountant การเงิน / Financier

Comments


Recent Posts

DTL Project Officer

DTL Project Officer

19 Aug 2019

ICT Manager

ICT Manager

16 Aug 2019

Relation Posts

DTL Project Officer

DTL Project Officer

19 Aug 2019

PROJECT COORDINATOR

PROJECT COORDINATOR

16 Aug 2019