ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Logistics Manager
22 Oct
Logistics Manager
Scholars of Sustenance Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 52
Deadline : 31 / October / 2019

Food Safety and Quality Specialist
22 Oct
Food Safety and Quality Specialist
Scholars of Sustenance Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 35
Deadline : 31 / October / 2019

รับสมัครเจ้าหน้าที่ติดตาม หนุนเสริม และประเมินผล
22 Oct
รับสมัครเจ้าหน้าที่ติดตาม หนุนเสริม และประเมินผล
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 55
Deadline : 5 / November / 2019

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
22 Oct
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ (The Non-Government Think Tank for National Strategies (Klang Panya))

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 133
Deadline : 10 / December / 2019

AUN-QA Assessment Officer [Repost]
22 Oct
AUN-QA Assessment Officer [Repost]
ASEAN University Network Secretariat

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 112
Deadline : 8 / November / 2019

Graphic Design Consultant
22 Oct
Graphic Design Consultant
Winrock International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 46
Deadline : 10 / November / 2019

Senior Technical Specialist, Provider Performance Improvement (New Project : Better Health Programme)
22 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 64
Deadline : 1 / December / 2019

Thailand Human Rights Specialist
21 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 150
Deadline : 21 / November / 2019

Learning Associate (6 months),  เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเท้นท์เพื่อการเรียนรู้
21 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 124
Deadline : 8 / November / 2019

Intern (Community Stabilization)
21 Oct
Intern (Community Stabilization)
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 107
Deadline : 29 / October / 2019

DTM Operations Assistant (Flow Monitoring)
21 Oct
DTM Operations Assistant (Flow Monitoring)
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 164
Deadline : 31 / October / 2019

Senior Finance and Administrative officer – WCS - Asia
21 Oct
Senior Finance and Administrative officer – WCS - Asia
Wildlife Conservation Society (WCS)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 61
Deadline : 30 / November / 2019

Project Accountant
21 Oct
Project Accountant
WWF-Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 88
Deadline : 31 / October / 2019

Night Shift Watch Stander (Thai Naitonality)
21 Oct
Night Shift Watch Stander (Thai Naitonality)
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 82
Deadline : 30 / November / 2019

Education Program Manager (Re-announcement)
21 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 189
Deadline : 3 / November / 2019

System Analyst – Earthquake, Tsunami, and Ocean Systems (Thai Nationality)
21 Oct
System Analyst – Earthquake, Tsunami, and Ocean Systems (Thai Nationality)
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 60
Deadline : 30 / November / 2019

Administrative Assistant (Thai Nationality)
21 Oct
Administrative Assistant (Thai Nationality)
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 112
Deadline : 30 / November / 2019

Program Officer (Thai Nationality)
21 Oct
Program Officer (Thai Nationality)
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 151
Deadline : 30 / November / 2019

Senior Human Resources Officer (INT6050)
19 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 184
Deadline : 3 / November / 2019

Business Analyst (INT6049)
19 Oct
Business Analyst (INT6049)
Oxfam Great Britain

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 183
Deadline : 3 / November / 2019

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
19 Oct
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
PREVENTION, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 363
Deadline : 30 / November / 2019

Responsible supply chains in Asia Programme
18 Oct
Responsible supply chains in Asia Programme
International Labour Organization (ILO)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 308
Deadline : 27 / October / 2019

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและดูแลความสงบเรียบร้อย , EDUCATION DEVELOPMENT OFFICER
18 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 295
Deadline : 10 / November / 2019

Vaccines Regional Manager, Asia
18 Oct
Vaccines Regional Manager, Asia
Clinton Health Access Initiative, Inc. (CHAI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 144
Deadline : 18 / November / 2019

Project Officer: Data Supporter Care (Temporary)
18 Oct
Project Officer: Data Supporter Care (Temporary)
Greenpeace Southeast Asia (Thailand)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 216
Deadline : 27 / October / 2019

Administrative Assistant
18 Oct
Administrative Assistant
Issara Institute Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 5
Deadline : 18 / November / 2019

Country Director - Thailand
18 Oct
Country Director - Thailand
Issara Institute Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 238
Deadline : 18 / November / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา
18 Oct
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสานขอความอนุเคราะห์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 449
Deadline : 29 / November / 2019

Technical Support Officers
18 Oct
Technical Support Officers
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 94
Deadline : 30 / November / 2019

Research Nurse (Transgender Health)
18 Oct
Research Nurse (Transgender Health)
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 61
Deadline : 30 / November / 2019

Program Officer (Policy Advocacy)
18 Oct
Program Officer (Policy Advocacy)
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 161
Deadline : 30 / November / 2019

Program Manager (Key Population-Led Health Services)
18 Oct
Program Manager (Key Population-Led Health Services)
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 79
Deadline : 30 / November / 2019

Clinical Trial Monitoring Officer
18 Oct
Clinical Trial Monitoring Officer
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 69
Deadline : 30 / November / 2019

Human Resources and Procurement Manager
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 265
Deadline : 1 / November / 2019

Medical Doctor (TB/HIV program)
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 145
Deadline : 31 / October / 2019

Senior Associate, M&E and Data
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 51
Deadline : 31 / October / 2019

มูลนิธิสัมมาชีพประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 2 อัตรา
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 352
Deadline : 17 / November / 2019

Regional Fellowship Scheme Officer
16 Oct

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 572
Deadline : 1 / November / 2019

มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสิ่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่งดังนี้
Communications Officer (Asia Centre)
16 Oct
Communications Officer (Asia Centre)
Stockholm Environment Institute

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 43
Deadline : 16 / November / 2019