Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

การจัดจ้างผู้ให้บริการด้านการจัดงาน (Event Organiser) สำหรับการจัดงานเสวนาและงานกิจกรรมสาธารณะเพื่อเป็น framework agreement supplier - RFQ FA19/039/THA-TH

Back

Organization : Oxfam GB
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 11 Jul 2019
View : 390

Deadline : 25 / July / 2019

ประเภทของบริการ: การคัดเลือกผู้ให้บริการด้านการจัดงาน (Event Organiser) เพื่อเป็น Framework agreement supplier

ระยะเวลา: 3 ปี (สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกเป็น Framework agreement supplier)

ปิดรับสมัคร: 25 กรกฎาคม  2562 เวลา 24.00 น.

 

เกี่ยวกับเรา

องค์การอ็อกแฟมเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนจากทั่วโลกที่ทางานร่วมกันเพื่อขจัดปัญหาความยากจน เรามีเครือข่ายอยู่ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยเรามีสถานะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร สำนักงานเราตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และได้ดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ ทั่วประเทศ


ในประเทศไทยองค์อ็อกแฟมได้ทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในหลายระดับ โดยเราได้เล็งเห็นว่ากลุ่มที่มีบทบาทในการแก้ปัญหา คือกลุ่มผู้บริโภคเมือง กลุ่มธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีทั้งกำลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยหวังว่าจะแก้ปัญหาและสื่อสารให้สังคมตระหนักรู้ถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ และประชาชนและสังคมจะตื่นตัวและช่วยแก้ไข เช่นเดียวกับสังคมประเทศอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป สิงคโปร์ และฮ่องกง ตลอดทั้งปีงานรณรงค์ของเราต้องการบริการด้านการจัดงานเสวนาและการจัดกิจกรรมสาธารณะ


ทางองค์กร จึงอยากเรียนเชิญผู้ให้บริการจัดงาน หรือ Event organiser ร่วมเสนอราคา รวมถึงข้อมูลของบริษัทและผลงานที่ผ่านมา  เพื่อที่ทางองค์กรจะได้พิจารณาเลือกผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร หรือเป็น Framework agreement supplier และใช้บริการระยะยาวต่อไปในอนาคต ระยะเวลาของสัญญาคือ 3 ปี ทางองค์กรสามารถเลือกรับบริการจากผู้ที่ได้รับเลือกเป็น Framework agreement supplier เพื่อขอราคาและตกลงรายละเอียดในแต่ละงาน โดยยกเว้นการเปรียบเทียบราคา และทางองค์กรสามารถคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่ฐานข้อมูลได้หลายราย

 

วิธีสมัคร

กรุณาส่ง--ใบเสนอราคาสำหรับขอบเขตงานตามแนบ CLICK!-- (ซึ่งเป็นตัวอย่างงานกิจกรรมที่ผ่านมาขององค์การอ็อกแฟม) จดหมายแนะนำตัว Portfolio ตัวอย่างผลงานการจัดงานเสวนาและ/หรืองานกิจกรรมสาธารณะ และ company profile โดยให้ระบุรูปแบบงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัด เช่น งานเสวนา การจัดตลาด การจัดฉายภาพยนตร์และวงเสวนา งานแถลงข่าวหรือเปิดตัวรายงาน งานเปิดตัวโครงการ มาที่ thailandmeeting@oxfam.org.uk  


สมัครภายในวันที่ 25 กรกฎาคม  2562 เวลา 24.00 น. โดยระบุ Application for Framework Agreement - Event Organiser - RFQ FA19/039/THA-TH ในหัวเรื่องของอีเมล


องค์การอ็อกแฟมขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับและสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณดลพร อินทร์รุ่ง - ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

อีเมล์ dintr-roong@oxfam.org.uk หรือ thailandmeeting@oxfam.org.uk

โทร 02 248 1003 ต่อ 155 

Contact : Thailandmeeting@oxfam.org.uk / 02 248 1003

ที่ปรึกษา / Consultant ผู้ประสานงาน / Coordinator นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer นักกิจกรรม / Activist ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments


Recent Posts

Finance officer

Finance officer

20 Jul 2019

Relation Posts

Finance officer

Finance officer

20 Jul 2019