Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

SENIOR EXECUTIVE ADMINISTRATOR

Back

Organization : มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Jul 2019
View : 500

Deadline : 25 / August / 2019

       มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งส่งเสริมพระพุทธศาสนา ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างธรรมสถาน และปลูกสวนป่าขนาดใหญ่ที่มีความสงบร่มเย็นทางภาคเหนือ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ร่วมงาน “คนรุ่นใหม่ ไฟแรง ใฝ่ธรรม” ในตำแหน่ง

 

senior executIVE Administrator

หน้าที่หลัก

1. Organize:  งานบริหารการประชุมของผู้บริหาร และ คณะกรรมการก่อสร้าง

2. Manage: งานพิมพ์ บันทึก/สรุปการประชุม/ระบบ Filing รวมถึงรับ Dictate จากผู้บริหาร

3. Support: อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร ในการเดินทางระหว่าง สำนักงาน และ ไซต์งาน

4. Administrate: ใช้ระบบ IT แบบสมัยใหม่เพื่อจัดการงานเอกสาร และ รูปภาพ  

5. Coordinate: ติดต่อประสานงานกับบุคคล สถาบัน/บริษัทต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป นับถือศาสนาพุทธ 

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 

4. พิมพ์สัมผัสเร็ว และ ถูกต้อง ไทย 35 คำ/นาที และ อังกฤษ 30 คำ/นาที

5. มีความรู้ด้าน IT ดีมาก สามารถใช้ iPhone, iPad และ Application ต่างๆ ได้คล่อง

6. มีความสามารถบริหารการประชุมแบบ Realtime / ทาง Skype ได้  

7. หากผ่านงานธุรการหรือเลขาฯ ด้านก่อสร้าง/ออกแบบ/สถาปนิค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 เงินเดือน : 38,000-50,000 บาท

   

สถานที่ปฏิบัติงาน

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม

139 อาคารดิโอภัส ชั้น 6 ห้อง 611 ทองหล่อ 10 ถ. สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110

 

หากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีอุดมการณ์เพื่อพระพุทธศาสนา กรุณาส่งประวัติ จดหมายแนะนำตัวพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่

E-mail : sandee@santi-dharma.com Contact K.Jinda โทร. 02-714-9772-3 #120

 

ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2562

 “หากสื่อประชาสัมพันธ์นี้เป็นประโยชน์ โปรดส่งต่อเพื่อบอกบุญ จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

มูลนิธิฯ มอบความมั่นคงและผลตอบแทนที่เป็นธรรม แด่ผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืน สืบไป

พันธกิจ   สร้างธรรมสถาน  เผยแผ่พระธรรม  อุปถัมภ์พระสงฆ์  สงเคราะห์ผู้ยากไร้  ให้ปัญญาแก่ประชาชน

Contact : sandee@santi-dharma.com

ที่ปรึกษา / Consultant นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer

Comments


Recent Posts

Relation Posts