ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Transboundary Project Coordinator
13 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 240
Deadline : 31 / January / 2020

เจ้าหน้าที่บัญชี
13 Dec
เจ้าหน้าที่บัญชี
มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 75
Deadline : 31 / December / 2019

USAID 72048620R10007 Project Development Specialist
13 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 268
Deadline : 9 / January / 2020

USAID 72048620R10010 Administrative Assistant
13 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 231
Deadline : 9 / January / 2020

FINANCE OFFICER (URGENT REQUIRED) EXTENSION PERIOD
12 Dec
FINANCE OFFICER (URGENT REQUIRED) EXTENSION PERIOD
Norwegian People's Aid Thailand Programme

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 166
Deadline : 2 / January / 2020

EMPLOYMENT OFFER Research and Development Officer -Impact Advisor (Bangkok)
12 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 227
Deadline : 27 / December / 2019

Vacancy Announcement No. 36/2019 , Senior Protection Information Assistant (UNOPS) , 2 positions , UNHCR Bangkok
12 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 356
Deadline : 19 / December / 2019

Admin and Finance Officer
12 Dec
Admin and Finance Officer
Kindernothilfe Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 176
Deadline : 31 / December / 2019

Strategy & Planning Manager  (ผู้จัดการด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน)
12 Dec

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 138
Deadline : 5 / January / 2020

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  (Project Coordinator)
12 Dec

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 375
Deadline : 17 / December / 2019

Translator (English to Thai)
11 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 310
Deadline : 10 / January / 2020

เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผล Field M&E Officer
11 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 211
Deadline : 20 / December / 2019

Clinical Data Officer (เจ้าหน้าที่ข้อมูลคลินิก)
11 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 144
Deadline : 2 / January / 2020

Data Entry Officer (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
11 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 167
Deadline : 2 / January / 2020

SCOPE Regional Second Level Support/Business Analyst (107217)
11 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 266
Deadline : 24 / December / 2019

Knowledge, Attitude and Practice (KAP) endline survey consultancy  Myanmar-Thailand Regional Programme
10 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 269
Deadline : 15 / January / 2020

Project Officer Vacancy (for Disability & Social Inclusion Project)
10 Dec
Project Officer Vacancy (for Disability & Social Inclusion Project)
Humanity & Inclusion (HI) , Handicap International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 374
Deadline : 10 / January / 2020

National Consultant – Mapping of existing policy and programmatic initiatives in Thailand, WeEmpower Asia
10 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 183
Deadline : 16 / December / 2019

FUNDRAISING & GRANTS MANAGER
10 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 164
Deadline : 12 / January / 2020

Senior Field Coordinator - Mae Sot
10 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 399
Deadline : 25 / December / 2019

Call for Application: Project Evaluation Consultant(s)
9 Dec
Call for Application: Project Evaluation Consultant(s)
Pestalozzi Children's Village Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 376
Deadline : 3 / January / 2020

SENIOR CIVIL SOCIETY ADVOCACY PROGRAM MANAGER
9 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 297
Deadline : 23 / December / 2019

Social worker – Field Program Officer (Bangkok)
9 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 237
Deadline : 25 / December / 2019

EMPLOYMENT OFFER – Urgent Counselor/Social Advisor – Bangkok
9 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 165
Deadline : 25 / December / 2019

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
9 Dec
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
บริษัท ปลาออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคม

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 312
Deadline : 27 / December / 2019

องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง
9 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 444
Deadline : 25 / December / 2019

Senior Finance Officer
9 Dec
Senior Finance Officer
Southeast Asia One Health University Network (SEAOHUN)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 228
Deadline : 17 / December / 2019

Administrative Officer
9 Dec
Administrative Officer
Southeast Asia One Health University Network (SEAOHUN)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 355
Deadline : 17 / December / 2019

เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
9 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 110
Deadline : 27 / December / 2019

Human Resources Clerk
9 Dec
Human Resources Clerk
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 6
Deadline : 16 / December / 2019

Interpreter (Vietnamese, Khmer,     Lao and Burmese Languages)
9 Dec
Interpreter (Vietnamese, Khmer, Lao and Burmese Languages)
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 4
Deadline : 13 / December / 2019

รับสมัครล่าม อังกฤษ-ไทย  (Part-Time Interpreters required)
9 Dec

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 288
Deadline : 29 / February / 2020

Program Manager, Myanmar and Thailand
9 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 49
Deadline : 2 / January / 2020

เจ้าหน้าที่ชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง
9 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 28
Deadline : 2 / January / 2020

Program Lead, Forced Labor Slavery
6 Dec
Program Lead, Forced Labor Slavery
International Justice Mission (IJM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 12
Deadline : 20 / December / 2019

Recruitment Specialists for Advocacy Lead and Team Members of Oxfam in Thailand - Ref: RFQ 19/127/THA-TH
6 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 92
Deadline : 18 / December / 2019

USAID 72048620R10008 General Service Clerk
6 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 566
Deadline : 2 / January / 2020

research assistant with very good English language skills
5 Dec
research assistant with very good English language skills
Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 126
Deadline : 5 / January / 2020

DEPUTY CHIEF OF PARTY
4 Dec
DEPUTY CHIEF OF PARTY
DAI (Thailand) Ltd.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 499
Deadline : 18 / December / 2019

Call for Application Short Term Consultant Malaria CSO Platform, GMS Evaluation
4 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 100
Deadline : 9 / December / 2019