Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

RECEPTIONIST เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

Back

Organization : มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 2 Aug 2019
View : 389

Deadline : 31 / August / 2019

มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม เป็นองค์กรการกุศลแบบไม่แสวงหากำไร มุ่งส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยขณะนี้ มูลนิธิฯ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างธรรมสถาน และปลูกสวนป่าขนาดใหญ่ที่มีความ สงบและร่มเย็นทางภาคเหนือ ซึ่งคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จปลายปี 2562 ต้องการคน รุ่นใหม่  ไฟแรง ใฝ่ธรรมร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในตำแหน่ง:

 

RECEPTIONIST เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ภาระหน้าที่หลัก:

  • ทำงาน Operator และ Reception
  • ทำงาน Support / Service ให้แก่ผู้บริหารและ คณะกรรมการ
  • ทำงานเลขานุการ และงานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. จบ ปวส. หรือ ปริญญาตรี   สาขาเลขานุการ หรือ  สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในงานเลขา หรืองานที่เกี่ยวข้อง

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind ชอบงานบริการ และประสานงาน

5. มีความสามารถพิมพ์สัมผัสได้คล่อง

 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม

139 อาคารดิโอภัส ชั้น 6 ห้อง 611 ทองหล่อ 10 ถ. สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110

 

หากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีอุดมการณ์เพื่อพระพุทธศาสนา กรุณาส่งประวัติ จดหมายแนะนำตัวพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่

อีเมล์ : sandee@santi-dharma.com  ติดต่อ คุณแสนดี 02-714 9772-3 ต่อ 130

 

ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หากสื่อประชาสัมพันธ์นี้เป็นประโยชน์ โปรดส่งต่อเพื่อบอกบุญ จักขอบคุณเป็นอย่างสูง

มูลนิธิฯ มอบความมั่นคงและผลตอบแทนการทำงานที่เป็นธรรม แด่ผู้ที่มีเหมาะสม เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา สืบไป

พันธกิจ   สร้างธรรมสถาน  เผยแผ่พระธรรม  อุปถัมภ์พระสงฆ์  สงเคราะห์ผู้ยากไร้  ให้ปัญญาแก่ประชาชน

Contact : sandee@santi-dharma.com

ผู้ประสานงาน / Coordinator เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Comments


Recent Posts

Relation Posts