Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารงานทั่วไป (Deputy Director, Operations)

Back

Organization : สมาคมคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 7 Aug 2019
View : 509

Deadline : 30 / September / 2019

ความเป็นมา

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย(RSAT) RAINBOW SKY ASSOCIATION OF THAILAND เป็นองค์กรชุมชนจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายแห่งแรกของประเทศไทย ที่ทำงานกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย  สาวประเภทสอง หญิงรักหญิง และคนข้ามเพศ  ในประเทศไทย

วิสัยทัศน์

เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางเพศระดับสากล

คุณสมบัติ

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปด้าน บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในงานอย่างน้อย 2 ด้านขึ้นไป ได้แก่ การเงิน บัญชี จัดซื้อจัดจ้าง บริหารพัสดุ ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร งานธุรการ บริหารสำนักงาน หรืองานระดุมทุน
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มหลายหลายทางเพศ ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ และงานด้านเอชไอวี

ลักษณะงาน

 1. บริหารจัดการระบบการเงินบัญชีและระบบการจัดซื้อจัดจ้างของสมาคมฯ รวมถึงรายงานบัญชีการเงินต่างๆและทะเบียนรายการครุภัณฑ์ ให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับนโยบายของสมาคมฯ มาตรฐานบัญชีและภาษีอากร นโยบายขององค์กรผู้ให้ทุนและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 2. บริหารจัดการระบบทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในด้านกระบวนการคัดเลือกและจ้างบุคลากร การประเมินการทดลองงานและการประเมินการทำงานประจำปี ระบบค่าจ้างและสวัสดิการ บัญชีเงินเดือน ประกันสังคมและภาษีอากร และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  โดยเป็นไปตามนโยบายของสมาคมฯ นโยบายขององค์กรผู้ให้ทุน และกฎหมายแรงงานของไทย
 3. บริหารจัดการระบบงานธุรการ การดูแลสำนักงานและบริหารวัสดุอุปกรณ์ และรวมถึงรับผิดชอบในการจัดการประชุมของคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องจากการประชุมเหล่านั้น
 4. ให้การสนับสนุนต่อการบริหารจัดการระบบงานระดมทุนของสมาคมฯ
 5. ประสานงานร่วมกับกับฝ่ายพัฒนาบุคลากรและองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และแผนการพัฒนาองค์กร และนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติจริงภายในสมาคมฯ
 6. ดำเนินการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบและนโยบาย มาตรฐานการทำงาน คู่มือ แนวทาง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆในการปฏิบัติงานของฝ่ายการบริหารงานทั่วไป
 7. ดูแล สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ต่างๆภายในฝ่ายการบริหารงานทั่วไป
 8.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

 • 1 และ 3 ซอยรามคำแหง 97/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 • E-Mail : HR@RSAT.INFO
 • เบอร์ติดต่อ : 02-7316532-3 #401
 • ช่องทางการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ตามวันเวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.
 • สมัครออนไลน์ : JOBTHAIWEB.COM หรือ RSAT.INFO

สิ้นสุดการรับสมัคร : 30 กันยายน 2562

 

Contact : Hr@rsat.info / 02-7316532-3

นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer ระดมทุน / Fundraising ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments


Recent Posts

Relation Posts