Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ThaiNGO Jobs

Post Job +
รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย . ผู้ประสานงานและจัดทำสื่อ เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ

รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย . ผู้ประสานงานและจัดทำสื่อ เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ

Organization : แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตเมืองศูนย์ศึกษามหานครและเมือง
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Oct 2014
View : 6678

Deadline : / /

Communications Assistant, JRS Asia Pacific Regional Office

Communications Assistant, JRS Asia Pacific Regional Office

Organization : Jesuit Refugee Service Thailand (JRS)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Oct 2014
View : 4855

Deadline : / /

VA 34/2014: Senior Admin/Finance Assistant, UNHCR Regional Office in Bangkok, Thailand

VA 34/2014: Senior Admin/Finance Assistant, UNHCR Regional Office in Bangkok, Thailand

Organization : UNHCR
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Oct 2014
View : 4994

Deadline : / /

ประกาศจ้างที่ปรึกษาประเมินผลโครงการปลายปี_มูลนิธิรักษ์ไทย

ประกาศจ้างที่ปรึกษาประเมินผลโครงการปลายปี_มูลนิธิรักษ์ไทย

Organization : Raks Thai Foundation (มูลนิธิรักษ์ไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Oct 2014
View : 5389

Deadline : / /

MSID Thailand Program Coordinator

MSID Thailand Program Coordinator

Organization : สถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 2 Oct 2014
View : 601

Deadline : / /

Administrative Assistant - JRS Thailand (Urban Refugee Programme (URP))

Administrative Assistant - JRS Thailand (Urban Refugee Programme (URP))

Organization : Jesuit Refugee Service Thailand (JRS)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 1 Oct 2014
View : 5461

Deadline : / /

Section Head Administration and Finance

Section Head Administration and Finance

Organization : ทางมูลนิธิ AIPP
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 1 Oct 2014
View : 5289

Deadline : / /

Policy Advocacy Coordinator (Full-time)

Policy Advocacy Coordinator (Full-time)

Organization : Amnesty International Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 1 Oct 2014
View : 5598

Deadline : / /

Country Human Resources Manager

Country Human Resources Manager

Organization : Plan International, Inc.
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 1 Oct 2014
View : 5297

Deadline : / /

IT Supervisor 1 position

IT Supervisor 1 position

Organization : SEARCH
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 30 Sep 2014
View : 4993

Deadline : / /

General Administration Officer

General Administration Officer

Organization : PSI
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 30 Sep 2014
View : 5465

Deadline : / /

Governance and Institutional Development Advisor, Thailand

Governance and Institutional Development Advisor, Thailand

Organization : Pact
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 30 Sep 2014
View : 5215

Deadline : / /

Call for Application _INA Manager

Call for Application _INA Manager

Organization : Asia Indigenous People Pact
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Sep 2014
View : 5277

Deadline : / /

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) รับสมัคร ผู้อำนวยการ ผู้ชำนาญการ หลายตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) รับสมัคร ผู้อำนวยการ ผู้ชำนาญการ หลายตำแหน่ง

Organization : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Sep 2014
View : 5633

Deadline : / /

Operations Assistant, Mae Sot, Tak

Operations Assistant, Mae Sot, Tak

Organization : IRC (International Rescue Committee)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Sep 2014
View : 5087

Deadline : / /

International Justice Mission (IJM)

International Justice Mission (IJM)

Organization : INTERNATIONAL JUSTICE MISSION
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Sep 2014
View : 6606

Deadline : / /

ผู้ประสานงานโครงการ SMILE HOLIDAYS ด่วน

ผู้ประสานงานโครงการ SMILE HOLIDAYS ด่วน

Organization : Kids Home Development Network Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Sep 2014
View : 5386

Deadline : / /

ประกาศรับนักวิชาการโครงการ

ประกาศรับนักวิชาการโครงการ

Organization : ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน (ศวภ.อีสาน)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Sep 2014
View : 5260

Deadline : / /

Store Keeper

Store Keeper

Organization : PU-AMI
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Sep 2014
View : 5167

Deadline : / /

Protection Mainstreaming Facilitator

Protection Mainstreaming Facilitator

Organization : มูลนิธิสุวรรณนิมิต
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Sep 2014
View : 5154

Deadline : / /

Community of Practice Coordinator

Community of Practice Coordinator

Organization : Pact
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Sep 2014
View : 5308

Deadline : / /

 เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำ อ.จะนะ สงขลา

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำ อ.จะนะ สงขลา

Organization : มูลนิธิพีเอสไอ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 24 Sep 2014
View : 6100

Deadline : / /

INDIVIDUAL CONSULTANT PROCUREMENT NOTICE

INDIVIDUAL CONSULTANT PROCUREMENT NOTICE

Organization : UNDP Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 24 Sep 2014
View : 5599

Deadline : / /

Finance Assistant

Finance Assistant

Organization : IUCN (International Union for Conservation of Nature)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 24 Sep 2014
View : 5087

Deadline : / /

Raks Thai Foundation : ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณโครงการ , เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ

Raks Thai Foundation : ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณโครงการ , เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ

Organization : Raks Thai Foundation (มูลนิธิรักษ์ไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 23 Sep 2014
View : 5347

Deadline : / /

Raks Thai Foundation : Program Assistant : 1 Position (Bangkok)

Raks Thai Foundation : Program Assistant : 1 Position (Bangkok)

Organization : Raks Thai Foundation (มูลนิธิรักษ์ไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 23 Sep 2014
View : 5051

Deadline : / /

Raks Thai Foundation : Program Officer : 2 Position

Raks Thai Foundation : Program Officer : 2 Position

Organization : Raks Thai Foundation (มูลนิธิรักษ์ไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 23 Sep 2014
View : 5172

Deadline : / /

Business Development Officer (Requisition ID# 14824)

Business Development Officer (Requisition ID# 14824)

Organization : FHI 360
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 23 Sep 2014
View : 5071

Deadline : / /

Project Coordinator, Refugee Program, Kanchanaburi based

Project Coordinator, Refugee Program, Kanchanaburi based

Organization : Right To Play Thailand Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Sep 2014
View : 5022

Deadline : / /

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา

Organization : INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT PROGRAM โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Sep 2014
View : 5136

Deadline : / /

Environmental Impact Assessment Comparative Analysis in Lower Mekong Countries (Short Term)

Environmental Impact Assessment Comparative Analysis in Lower Mekong Countries (Short Term)

Organization : Pact
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Sep 2014
View : 7330

Deadline : / /

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำ อ.จะนะ สงขลา

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำ อ.จะนะ สงขลา

Organization : มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Sep 2014
View : 5393

Deadline : / /

Towards Organic Asia Programme Coordinator (Full-­‐time)

Towards Organic Asia Programme Coordinator (Full-­‐time)

Organization : Towards Organic Asia Secretariat
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Sep 2014
View : 5149

Deadline : / /

Administration Officer

Administration Officer

Organization : Vacancy Announcement New Life Foundation Chiang Rai
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Sep 2014
View : 5324

Deadline : / /

Communications Coordinator, Bangkok

Communications Coordinator, Bangkok

Organization : Winrock International
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Sep 2014
View : 5181

Deadline : / /

Language Assistant (Child Care Development Center) , ผู้ช่วยครูผู้สอน (ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำตำบลแม่ปะ)

Language Assistant (Child Care Development Center) , ผู้ช่วยครูผู้สอน (ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำตำบลแม่ปะ)

Organization : Migrant Education (ME)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Sep 2014
View : 5474

Deadline : / /

ต้องการรับสมัครพนักงาน จำนวน  2  อัตรา

ต้องการรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา

Organization : มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Sep 2014
View : 5390

Deadline : / /

Case Manager

Case Manager

Organization : Urban Light
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Sep 2014
View : 2869

Deadline : / /

Publication and website officer

Publication and website officer

Organization : ศูนย์ RCSD คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Sep 2014
View : 5112

Deadline : / /