There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ปฏิบัติการ

Organization : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

ตำแหน่ง                  เจ้าหน้าที่ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ปฏิบัติการ

ค่าตอบแทน                  ขึ้นอยู่ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะการจ้างงาน     สัญญาจ้างรายปีตามโครงการ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านเด็กปฐมวัยหรือประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหรืองานพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีทักษะด้านการเขียน เช่น บันทึกการลงภาคสนาม หรือ การเรียนรายงาน เป็นต้น
 • มีทักษะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
 • มีใจรักงานพัฒนา สามารถทำงานร่วมกับองค์กรในชุมชนได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี อัธยาศัยดี ใจเย็น กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจ สนุกกับการทำงานในชุมชน สามารถพูดคุยพบปะกับคนในชุมชนได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเดินทางและพักค้างในต่างจังหวัดได้ และสามารถทำงานช่วงวันหยุดได้
 • สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel และ PowerPoint เป็นต้น
 • ผู้ที่สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

กรอบการปฏิบัติงาน

 • ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในต่างจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน และพักค้างในต่างจังหวัดโดยลำพังหรือเดินทางร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
 • ติดตามหนุนเสริมและประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบเสริมพลัง
 • เข้าร่วมประชุมสำคัญในพื้นที่ทั้งในระดับตำบลและระดับอำเภอ โดยที่ประชุมประกอบไปด้วยตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน เป็นต้น
 • ดำเนินการประชุม/อำนวยการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่
 • ติดตาม กระตุ้น หนุนเสริมให้คณะทำงานในชุมชนดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้
 • เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่ เช่น ประชุมทีมติดตามหนุนเสริมฯ เพื่อรายงานพัฒนาการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ รวมถึงให้ข้อสังเกต หรือนำเสนอประเด็นท้าทายเป็นรายพื้นที่
 • ช่วยประสานเตรียมการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
 • สังเกตและบันทึกการทำกิจกรรมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน ทุกครั้งที่มีลงพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงรายงานความก้าวหน้าและพัฒนาการกลุ่มเป้าหมายเป็นรายพื้นที่
 • จัดเก็บและและจัดทำเอกสารด้านการเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้สนใจส่งประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาพร้อมผลงานด้านการเขียน (ถ้ามี) พร้อมระบุค่าตอบแทนที่ต้องการ มาที่ email: piyapa.muangman@gmail.com ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 
 • ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ ทดสอบการเขียน ต่อไป
 • สอบถามเพิ่มเติม มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 02 525 4922 ต่อ 14, www.whaf.or.th

Contact : piyapa.muangman@gmail.com / 02 525 4922 #14


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักวิจัย / Researcher

Editorials

ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
View more

Lasted contents

โรงโม่ไม่ยอมถอย สั่งเก็บหัวหน้าพรรคสามัญชน เหยื่อสังหารรายที่ 5
ศรีสุวรรณแย้งเลขา กกต.ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อยื่น 7 กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัย
เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ศรีสุวรรณจี้กรมศิลป์-ผอ.เขตพระนครเอาผิด 18 แกนนำม็อบชังชาติ
แถลงการณ์​ ฉบับที่​ 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  และคำขอต่ออายุใบประทานบัตร​  เพื่อทำเหมืองหินปูน​  ต้องถูกยกเลิก
View more