There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

Online Marketing and Communication (ด่วน)

Online Marketing and Communication (ด่วน)

Organization : มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation)

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation)

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้มีการดำเนินงานที่ผ่านมาในนามองค์การแพธประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี องค์การแพธได้ร่วมมือกับภาครัฐ อาทิกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ฯลฯ สถานศึกษา มหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชน ในการพัฒนาความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและวิชาการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มต่างๆ ผลงานสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ให้บริการปรึกษาเรื่องเอชไอวี/เอดส์ การส่งเสริมความรู้และศักยภาพแพทย์และบุคลากรร้านยาในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การสนับสนุนระบบบริการสุขภาพสำหรับแรงงานอพยพและครอบครัว การพัฒนาและจัดบริการสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตรกับเยาวชน การพัฒนาและสนับสนุนเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชนในสถานศึกษาให้ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

           ด้วยมูลนิธิฯมีการขยายงานโครงการด้าน Online จึงต้องการผู้ร่วมงานมาร่วมโครงการตามรายละเอียดดังนี้

รับสมัคร  Online Marketing and Communication (ด่วน)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานโครงการ

จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง (ระดับ Senior 1 ตำแหน่ง,  Junior 1 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตทวีวัฒนา)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ประสานงานเกี่ยวกับการตลาด นำเสนอแนวคิดการตลาด
 2. ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์เช่น Facebook   twitter  Instagram และ Blog อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. วิเคราะห์และติดตาม ธุรกิจ และประเมินผล
 4. วางแผนการตลาด และทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย
 5. สื่อสารให้ผู้ร่วมงานทราบในทิศทางของการตลาดที่จะดำเนินไป โดยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้ง

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด/ นิเทศศาสตร์/ PR/ IT หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความเข้าใจและความสามารถในด้าน Digital Marketing, Website, Online Campaign และ Online marketing and communication
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีการประสานงานที่ดี
 5. มีทักษะในการนำเสนอและประสานงานกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 6. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี
 7. มีประสบการณ์ด้าน Online Marketing มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หากมีความสามารถและมั่นใจว่าคุณโดดเด่นในเรื่อง Online media,  marketing and communication

 

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงาน  อีเมล์มาที่

  pornchai@path2health.or.th

 

Contact : pornchai@path2health.or.th


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerระดมทุน / Fundraising

Editorials

สังคมปริแตก
สวัสดิการ
คนสองโลก
ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
View more

Lasted contents

อย่าตายก่อน
รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 (Media Awards 2020)
ไล่บี้ไม่ถอย! ชาวบ้านยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสอบสวนฯ ขอให้เอาผิดกับประธานสภาฯ ให้ถึงที่สุด และต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้สมรู้ร่วมคิด
แอมเนสตี้แถลงหลังมีการสั่งปิด “ทุกแพลตฟอร์ม” ของวอยซ์ทีวี
การแก้ผังเมือง จากสีม่วงเป็นเขียวเพื่อ จะนะเมืองอุตสาหกรรม : ต้องมีการศึกษาก่อนอนุมัติ?
View more