ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ประกาศรับสมัครครู 4 อัตรา

ประกาศรับสมัครครู 4 อัตรา

Organization : มูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

มูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

ประกาศรับสมัครครู 4 อัตรา

 

ตำแหน่ง: ครู 3 อัตรา                                                                                                                             

 

โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เงินเดือน 10,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม+ ประกันชีวิต

คุณสมบัติ                                                                                                                                                                 

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์/ภาษาไทย/ปฐมวัย/ประถมศึกษา
 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
 3. ถ้าเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถสอนที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้

 

ตำแหน่ง: ครู 1 อัตรา                                                                                                                             

 

ศูนย์เด็กเล็กบ้านเกร้บือมอคี ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

เงินเดือน 10,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม+ ประกันชีวิต

คุณสมบัติ                                                                                                                                                                 

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
 3. ถ้าเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถสอนที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้

 

 

 

 

 

หลักฐานในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
 4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู
 5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร 1 ใบ
 6. ใบรับรองแพทย์
 7. เขียนประวัติการทำงานที่ผ่านมาในกระดาษ A.4 หรือ หนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิม,ใบประกาศนียบัตรอบรมอื่นๆ (ถ้ามี) และหนังสือรับรองจากคริสตจักรที่สังกัด (สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์)

 

 

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

สำนักงานมูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (ITDF)

เลขที่ 169 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

หรือส่งอีเมล์ขอรับใบสมัครและแผนที่มูลนิธิฯ ได้ที่ Email: itdp@itdpinternational.org

**ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

**ทางโครงการฯ จะติดต่อให้มาสัมภาษณ์งานในภายหลังค่ะ

Contact : itdp@itdpinternational.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more