ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ Care and Support

Family Health International (FHI 360) เป็นองค์การไม่แสวงหากำไร สำนักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกา ดำเนินโครงการด้านสาธารณสุข ด้าน HIV ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ Care and Support ประจำคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

 

 หน้าที่หลัก: 

ปฏิบัติงานด้านการส่งต่อผู้รับบริการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มยาต้านไวรัสนอกเหนือจากโครงการ Same day ART ควบคุมข้อมูลการประสานงานเรื่องสิทธิการรักษา และช่วยเหลือผู้รับบริการในการย้ายสิทธิเพื่อส่งต่อในการรักษา การติดตาม ประเมินผล และการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการที่ติดปัญหาในการรับยาต้านไวรัส เพื่อกลับเข้าสู่กระบวนการรักษาตามแนวทางการรักษา การติดตาม ประเมินผล และการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการในกลุ่มประชากรหลัก (Key population) ที่มารับบริการในคลีนิคนิรนาม

 

 งานที่รับผิดชอบประจำ:

 • ให้การช่วยเหลือผู้รับบริการที่ไม่ได้รับยาต้านในโครงการ Same day ART ให้สามารถรับยาต้านไวรัสตามสถานพยาบาลต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
 • ติดตามผลการส่งต่อผู้รับบริการที่ไม่ได้รับยาต้านในโครงการ Same day ART และการคงอยู่ในการรักษา

 • บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการที่ไม่ได้รับยาต้านในโครงการ Same day ART

 • บันทึกข้อมูลการรับบริการในกลุ่มประชากรหลัก (Key population) ที่มารับบริการในคลีนิคนิรนาม

 • เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับบริการในกลุ่มประชากรหลัก (Key population) ที่มารับบริการในคลีนิคนิรนามเพื่อส่งข้อมูลต่อองค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (FHI 360)

 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเข้ารับบริการของกลุ่มประชากรหลัก (Key population), ผู้รับบริการ PrEP , ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, การชวนคู่มาตรวจ (Index Testing)

 • ติดต่อประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และบุคลากรอื่นๆในคลินิกเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน

 • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

 มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (KPI ต้องตรงกับเป้าหมายหลักองค์กร และสามารถโยงจากสายงานถึงเป้าหมายหลักองค์กร)

 1. การวางแผน
 2. มนุษยสัมพันธ์
 3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
 4. การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา

 

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

 • การศึกษา :  ปริญญาตรี สาขาวิชาทาง สังคมศาสตร์ สาธารณสุข หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์ : หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน (Job Competencies) : ความรู้ความเข้าใจในการทำงานให้บริการด้านการแพทย์ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ความรู้ด้านการบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ใช้ Microsoft Office ได้ดี      

 

สถานที่ปฏิบัติงาน: คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

เวลาปฏิบัติงาน: วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 8.00-17.00 น.

สวัสดิการ: วันหยุดพักร้อน, ประกันสุขภาพ

 

*** สนใจ กรุณาสมัครโดย คลิกที่นี่

หรือส่ง CV พร้อมเงินเดือนที่คาดหวัง มาที่ hr.thailand@fhi360.org***

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน

ติดต่อ คุณเพชรรินทร์ phetcharin.p@redcross.or.th ****

Contact : phetcharin.p@redcross.or.th /  hr.thailand@fhi360.org 

Contact : phetcharin.p@redcross.or.th / hr.thailand@fhi360.org


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more