webmaster@thaingo.org

อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ

Back
: ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
: 17 Mar 2023
31 / March / 2023

อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ (Paralegal)

 

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย เรายังมีความต้องการบุคลากรที่จะมาทำให้หน้าที่ “อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ” (Paralegal) เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในห้วงยามวิกฤตตุลาการและโมงยามของกดปราบจากรัฐด้วยนิติสงครามเช่นนี้ให้ดำเนินไปได้เป็นอย่างดี เราหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากท่านเข้าร่วมทำงานเป็นกำลังสำคัญในการธำรงไว้ซึ่งระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันงดงาม และทำงานส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงร่วมก่อร่างสร้าง “นิติรัฐ” ไปพร้อมกันกับเรา

 

ขอบเขตงาน

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะเบื้องต้นในการติดต่อประสานงานลูกความ ทนายความ เจ้าหน้าที่รัฐ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะเบื้องต้นในการรวบรวมข้อมูล บันทึก จัดการเอกสาร และจัดทำข้อมูลทางคดีอาญา
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม มีทักษะการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นในการทำงานคดี
 4. ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานทางคดี หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
 2. มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน บันทึกและจัดทำข้อมูล
 3. มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ
 4. ไม่มีงานประจำ (หากมีงานประจำสามารถทำนอกเวลางานได้ “สอบข้อเท็จจริง”)
 5. สนใจและเห็นคุณค่าในหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวมทั้งติดตามข่าวสารและสถานการณ์การเมืองและสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 6. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
 7. สามารถรักษาความลับของข้อมูลและมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 8. คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล

 

วิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา/การทำงานได้ที่นี่ คลิกที่นี่
 2. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
 3. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ recruitment@tlhr2014.com
Contact : recruitment@tlhr2014.com

Comments

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112