webmaster@thaingo.org

เจ้าหน้าที่บัญชีและบริหารงานบุคคล 1 ตำแหน่ง (- ปิดโพสต์-)

Back
: มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี (Pratthanadee Foundation)
: 9 Apr 2023
31 / May / 2023

ข้อมูลทั่วไปของมูลนิธิ
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีสาขาที่จังหวัดอุบลราชธานี พันธกิจของเราคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เยาวชนหญิงและสตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง เป้าหมายของเราคือ การช่วยเสริมสร้างความรู้ ความมั่นใจให้กับผู้หญิงและเยาวชนหญิง อีกทั้งยังช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จ คุณจะได้ทำงานร่วมกับทีมงานที่เปี่ยมไปด้วยพลังและมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น

 

ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บัญชีและบริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่บัญชีและบริหารงานบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการด้านบัญชีและด้านงานบุคคลของมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ตำแหน่งนี้ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี และประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารจัดการสำนักงาน 


หน้าที่ความรับผิดชอบ
•    ด้านบัญชี: รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงินของมูลนิธิ รวมถึงการจัดการเอกสารทางบัญชีและการเงินต่างๆ ของมูลนิธิและโครงการต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิ 
•    รายงานการเงิน: จัดเตรียมเอกสารงบการเงินและรายงานการเงินรายเดือน รวมถึงงบดุลต่างๆ
•    บริหารงบประมาณ: รับผิดชอบการจัดการงบประมาณประจำปี รวมถึงการติดตามการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับงบประมาณ
•    การจัดซื้อ: รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา ทำสัญญา และสร้างความสัมพันธ์กับผู้จัดหา
•    การบริหารงานบุคคล: รับผิดชอบบริหารงานด้านบุคลากรครบทุกด้าน ประกอบด้วย การรับสมัครพนักงาน การเตรียมพร้อมพนักงานทั้งเข้ามาใหม่และก่อนออก รวมทั้งสวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ และนโยบายด้านงานบุคคล
•    การสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก: รับผิดชอบงานด้วยเอกสาร รายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและอื่นๆ ตามมาตรการหรือข้อกำหนดของมูลนิธิ 
•    การบริหารจัดการสำนักงาน: รับผิดชอบการบริหารสำนักงานทั่วไป การจัดการไฟล์ อุปกรณ์ในสำนักงาน และให้การสนับสนุนด้านการบริหารแก่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ตามความจำเป็น
•    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
•    สัญชาติไทย
•    วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•    มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี (อย่างน้อย 2-3 ปี) และหากมีทักษะในการใช้โปรแกรมบันทึกผลทางบัญชี (Express) ได้ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
•    มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบุคลากรหรือบริหารจัดการสำนักงาน อย่างน้อย 1-2 ปี  
•    มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
•    มีทักษะในการบริหารจัดการ และมีความสามารถในการจัดการงานหลายด้านได้พร้อมกันและสามารถจัดลำดับความสำคัญงานต่างๆ ได้ดี
•    ใส่ใจในรายละเอียดและรอบคอบ
•    มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้เป็นอย่างดี 


เงื่อนไขในการทำงาน 
•    ทำงานวันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี (ปิดทำการทุกวันศุกร์และวันเสาร์)


ข้อเสนอของเรา ​​​​

•    อัตราเงินเดือน 27,000 บาท
•    สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น สิทธิการลาในวันเกิด (วันหยุดเพิ่มเติมในโอกาสวันเกิด)
•    ประกันสุขภาพ (ได้รับหลังจากทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป)
•    ประกันสังคม
•    โอกาสในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
 

วิธีการสมัคร:
หากคุณสนใจสมัครงานในตำแหน่งนี้ กรุส่งจดหมายแนะนำตัว (cover letter) พร้อมระบุเงินเดือนที่คาดหวัง และ ประวัติการทำงาน (CV) มาที่อีเมล์ jobs@pratthanadee.org


ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อกลับ 


สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pratthanadee.org และ www.facebook.com/Pratthanadee.Foundation
 

Contact : jobs@pratthanadee.org

Comments

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112