webmaster@thaingo.org

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Fellowship Program)

Back
: Teach For Thailand
: 20 Apr 2023
15 / June / 2023

โครงการ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" (Teach For Thailand Fellowship Program) เป็นตำแหน่งงานเต็มเวลา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำที่ทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยทุกคน ผู้เข้าร่วมโครงการจะปฎิบัติหน้าที่ "ครู" ในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทายเป็นเวลา 2 ปี และทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่จะช่วยให้พวกเขากำหนดอนาคตที่ดีกว่าให้กับตนเองและคนรอบข้าง

ตลอดระยะเวลาสองปี ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะวิชาชีพและทักษะการทำงานกับชุมชนผ่านบทบาทครู และได้รับเงินเดือน 18,000 บาท (ไม่เว้นช่วงปิดเทอม) และเมื่อจบกระบวนการสองปีดังกล่าวไปแล้ว  ผู้เข้าร่วมจะเปลี่ยนสถานะเป็นศิษย์เก่าผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยจะเป็นสมาชิกของเครือข่ายศิษย์เก่า Teach For Thailand Alumni Network และ Teach For All Network พร้อมทั้งทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ทั้งในและต่างประเทศ และร่วมขับเคลื่อนการศึกษาในภาคส่วนต่าง ๆ 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ และจะจบการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 คณะหรือสาขาใดก็ได้ 
 • มีสัญชาติไทย และสามารถทำงานในประเทศไทยได้ถูกต้องตามกฏหมาย
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 • ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท "ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ผ่านการสอนเต็มเวลาในโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา ในระดับชั้นมัธยมต้นเป็นเวลาสองปี โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายใน 3 กลุ่มวิชาหลักคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาใดวิชาหนึ่ง
 • สร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ให้นักเรียนที่ส่วนใหญ่มาจากชุมชนรายได้น้อย ทั้งพื้นฐานทางครอบครัวและพื้นฐานอื่น ๆ ที่ท้าทาย พร้อมทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงชุมชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่เข้าไปทำงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใน 15 จังหวัด ผู้สมัครมีสิทธิแจ้งจังหวัดที่ต้องการไปปฎิบัติงานได้
 • เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่ช่วงฝึกอบรมระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ ในช่วงก่อนปฏิบัติงาน การฝึกอบรมต่อเนื่องในทุกเทอม (LDC) การแลกเปลี่ยนพื้นที่ในการเรียนรู้ทุกเดือน (Learning Circle) และโอกาสในการฝึกงานภาคฤดูร้อน

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 18,000 บาท/ เดือน
 • การฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และกระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำอย่างเข้มข้นตลอดสองปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • โอกาสการฝึกงานช่วงปิดเทอม

ระยะเวลาการเริ่มปฏิบัติงาน

 • ฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
 • เริ่มปฏิบัติงานในโรงเรียน ช่วงปลายเดือนตุลาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ช่องทางการสมัคร: https://tft-fellowship.org

เทคนิคการกรอกใบสมัคร: https://sites.google.com/teachforthailand.org/tft-academy/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

Contact : recruitment@teachforthailand.org

Comments

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112