webmaster@thaingo.org

รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistance)

Back
: สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
: 6 May 2023
31 / June / 2566

รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)


เพื่อพัฒนาคนก้าวเข้าสู่นักวิจัย นักวิชาการสายสังคมระดับสูงได้

เป้าหมาย งานวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจีนศึกษา 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ

1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
2. สรุปประชุม สรุปความจากเอกสาร เขียนบทความ เขียนงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
3. ประสานงาน ติดตาม จัดประชุม (onsite และ online) ทั้งเวทีภายในประเทศและเวทีระหว่างประเทศ
4. ดูแลงานสื่อสารองค์กรในช่องทางต่างๆ ทางออนไลน์
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาปริญญาตรี - โท (เปิดกว้างทุกสาขา)  แต่หากเป็นสาขาสังคมศาสตร์ นโยบายสาธารณะ  เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. สนใจการพัฒนาประเทศไทย การพัฒนาของโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหากสนใจเรื่องการพัฒนาของจีนในมิติต่างๆ 
3.เป็นผู้ที่สนใจการคิดและเขียนทางวิชาการ ชอบถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการได้ เพื่อต่อยอดและพัฒนางาน
4.เป็นผู้สนใจซักถาม เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
5.สามารถปรับตัว ทำงานที่หลากหลายได้ ทั้งงานวิชาการ งานบริหารจัดการ และงานสื่อประชาสัมพันธ์ 
6.มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษระดับงานวิชาการได้
7.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบที่ทำงานในองค์กรขนาดเล็ก เสนอความเห็นได้ เรียนรู้งาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และชอบที่จะรู้จักทำงานกับเครือข่ายองค์กรอื่นๆ ได้ 
 

ระยะเวลาของสัญญาจ้าง: พนักงานประจำ  

วันและเวลาปฏิบัติงาน

ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น.- 17.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ปฏิบัติงาน - บริเวณสะพานควาย  

 

ค่าตอบแทน
พิจารณาตามคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเหมาะสม

 

******มาสนใจเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ด้วยกันนะ *******

 

หากท่านสนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร

*ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน (หากมีผลงานเขียนหรือผลงานด้านอื่นๆ สามารถแนบมาได้) 
มายังอีเมล klangpanya.th@gmail.com ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ทางอีเมลข้างต้น

ไม่มีกำหนดวันปิดผู้รับสมัคร จนกว่าจะได้ผู้สมัครที่ทางสถาบันต้องการ

(ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

Contact : klangpanya.th@gmail.com

Comments

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112