webmaster@thaingo.org

Program Design and Development Specialist

Back
: มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
: 29 May 2023
30 / June / 2023

 

Program Design and Development Specialist

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 

การพัฒนาโครงการเชิงกลยุทธ์

 • เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการเพื่อสังเกตการณ์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นจากแหล่งต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่
 • ทำงานร่วมกับทีมปฏิบัติงานโครงการ ในการเขียนแผนงานและโครงการต้นแบบที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯเพื่อนำเสนอต่อผู้อำนวยการและคณะกรรมการผู้บริหาร
 • มีความคิดสร้างสรรในการออกแบบ พัฒนา และดำเนินงานโปรแกรม NSP/Grant ตลอดจนการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 • ทำงานร่วมกับทีมดูแลสนับสนุนผู้อุปการะและทีมปฏิบัติงานโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิฯ ดำเนินงานอย่างเหมาะสมและทันสมัย โดยต้องให้สอดคล้องกันระหว่างความต้องการของชุมชนและความต้องการการสนับสนุนของผู้อุปการะ
 • ตรวจสอบงานของทีมผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการติดตามและประเมินผล ในการวิเคราะห์การดำเนินงานของพื้นที่ และกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับแผนงานพร้อมทบทวนความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ

 

สร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตร

 • สร้างผลิตภาพและความเชื่อมโยงอย่างมืออาชีพกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เช่น รัฐบาล NGO INGO ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการ การสนับสนุน และนโยบายที่มีอิทธิพลผ่านเครือข่ายของตนเอง
 • จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เช่น โครงการสุขาภิบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
 • ให้การสนับสนุนทีมปฏิบัติงานโครงการเพื่อให้แน่ใจว่างานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจะได้รับการจัดการอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

 

การจัดการองค์ความรู้

 • ทบทวนและแนะนำเอกสารรายงานโครงการและบทเรียนที่ได้รับ
 • รวบรวมและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดให้กับทีมที่เกี่ยวข้องของมูลนิธิฯ  เช่น ทีมปฏิบัติงานโครงการ ทีมระดมทุน ทีมการสื่อสาร และทีมสนับสนุนและดูแลผู้อุปการะ สำหรับการเรียนรู้ขององค์กรและการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาสังคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาอย่างน้อย 5 ปี หรือมีประสบการณ์งานด้านเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในแผนพัฒนาประเทศของประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กด้อยโอกาส
 • มีทักษะที่พร้อมพิสูจน์ให้เห็นในการบูรณาการภาคการพัฒนา - ทักษะการศึกษาและชีวิต สุขภาพ น้ำ และสุขาภิบาล ความมั่นคงด้านอาหาร
 • เป็นผู้นำและมีทักษะในการประสานงานและการนำเสนอที่ดี
 • มุ่งเน้นผลลัพธ์ ควบคุมสถานการณ์ได้ สามารถทำงานได้อย่างอิสระพร้อมให้คำแนะนำได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านดิจิทัลพร้อมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สามารถไปทำงานข้างนอกได้บางครั้งนอกเหนือเวลาทำงานหลัก และมีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมโครงการประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ของเวลางาน
Contact : ccfthai@ccfthai.or.th / Tel. 02-747-2600 , 089-029-2093

Comments

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112