webmaster@thaingo.org

Acquisition Specialist (เจ้าหน้าที่ชำนาญการด้านการระดมทุน)

Back
: มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / World Vision Foundation of Thailand
: 16 Nov 2023
31 / December / 2023

WHO WE ARE / เกี่ยวกับศุภนิมิต

World Vision Foundation of Thailand is a Christian humanitarian, development and advocacy organisation devoted to improving the lives of children, their families and communities by tackling the root causes of poverty. With nearly 50 years of experience in the country, we help all people regardless of race, gender, and religion. 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลที่ทำงานพัฒนา งานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน และการรณรงค์เพื่อความเป็นธรรมในสังคม เราอุทิศตนเพื่อการปรับปรุงชีวิต ความเป็นอยู่ของเด็กๆ และนำความเปลี่ยนแปลงอย่างครบบริบูรณ์ไปสู่ชีวิตของเด็กๆ ครอบครัว และชุมชนที่เด็กๆ อาศัยอยู่ เรามุ่งเน้นการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่รากฐานของความยากจนมากว่า 50 ปี โดยไม่เลือกปฏิบัติในด้านเชื้อชาติ เพศ หรือศาสนา

OUR SELECTION PROCESS / ขั้นตอนการเลือกรับคนเข้าร่วมพันธกิจกับเรา

We embrace diversity, employing people from a variety of cultural and religious backgrounds. We take our child and adult safeguarding responsibilities seriously and we are committed to providing an environment that is safe for children. All successful candidates will undergo all required pre-employment checks which is inclusive of a criminal record check. Our stringent recruitment procedures make sure the safest and most suitable people work with the children in our programmes.

Come join our team in Thailand, be part of our more than 33,000 staff working in 100 countries and share the joy of transforming vulnerable children’s life stories!  

Learn more about our work at worldvision.or.th and other platforms.

เรายอมรับความหลากหลาย และมีเพื่อนร่วมงานจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมและศาสนาต่างๆ มากมาย อีกทั้งเรายังยืดถือนโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้ใหญ่อย่างเคร่งครัด และถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดให้แก่เด็กๆ ทุกคน ดังนั้น ผู้ผ่านการสัมภาษณ์งานกับเราทุกท่านจะต้องเข้ารับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมต่างๆ อย่างเข้มงวดก่อนการร่วมงานกับเรา ความเข้มงวดของขั้นตอนการจัดจ้างงานของเรานี้ เป็นไปเพื่อความแน่ใจว่า เราได้เพื่อนร่วมงานที่ปลอดภัยที่สุดและเหมาะสมที่สุดในการทำงานกับเด็กๆ และเยาวชนในโครงการต่างๆ ของเรา

ศุภนิมิตมีพนักงานและลูกจ้างกว่า 33,000 คนที่ทำพันธกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของเด็กเปราะบางยากไร้ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และหากท่านเป็นคนหนึ่งที่มีภาระใจในการร่วมงานกับเราในมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สามารถเข้าชมการดำเนินพันธกิจของเราได้ที่ www.worldvision.or.th และ platform อื่นๆ 

Job Purpose / วัตถุประสงค์ของตำแหน่งนี้

This position seeks for a dynamic and driven Acquisition Specialist with a specialization in digital marketing. The incumbent will have a crucial responsibility of acquiring new child sponsors and donors mainly through strategic digital campaigns and support on offline campaigns. The focus of this role will be on utilizing digital channels and implementing effective marketing tactics to drive growth in the organization's sponsorship and base of donors. A strong background in digital marketing and campaign execution is required, along with a passion for making a positive impact on the lives of children

Major Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบหลักในตำแหน่ง

Implement Digital Acquisition Strategies and Campaigns (60%) :

 • Execute digital acquisition strategies to attract and engage potential child sponsors and donors.
 • Assist in identifying target audiences and segments for child sponsorship and donor acquisition through digital channels.
 • Support the planning, execution, and monitoring of integrated digital marketing campaigns.
 • Curate digital content with persuasive messaging, stories, and content for digital platforms to effectively communicate the organization's mission and inspire support.
 • Collaborate with the Acquisition Manager and agency to implement digital marketing channels such as email, social media, search engine marketing, display advertising, and content marketing.
 • Coordinate with external partners to create support for our campaign through cause marketing or putting our campaign materials on their platforms 
 • Leverage marketing automation and email marketing tools to nurture relationships with prospects and guide them towards sponsorship or donations. 
 • Curate and set up email and LINE message automation to nurture leads and convert them into sponsors and donors.  
 • Optimize conversion rates through effective tracking, analysis, and continuous improvement of acquisition campaigns.

Collaborate with cross-functional teams (30%) :

 • Coordinate with the Communications team to ensure consistent messaging and branding across all digital acquisition channels.
 • Work with Creative Content, Graphic Designer, Videographer to produce campaign materials 
 • Collaborate with the communications team to put up news, out of home ads and engage influencers to inspire support for the organisation
 • Work with Data and Analytics team in gathering insights and tracking digital campaign performance metrics.
 • Collaborate with the Donor Relations team to ensure a smooth transition from digital acquisition to stewardship.

Assist in offline Campaigns (10%) :

 • Such as direct mailer acquisition, events and public relations.

 

Qualifications / คุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน :

 • Proven experience in digital marketing, acquisition, or campaign management, preferably in the nonprofit sector. 
 • Strong understanding of digital marketing principles, strategies, and best practices, particularly in donor acquisition and engagement. 
 • Expertise in utilizing digital marketing channels such as email marketing, social media, search engine marketing, display advertising, and content marketing. 
 • Proficiency in using digital marketing tools and platforms such as Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads Manager, email marketing platforms, and marketing automation tools. 
 • Data-driven mindset with the ability to analyze digital campaign performance metrics and optimize results. 
 • Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced environment, managing multiple digital projects simultaneously. 
 • Passion for the mission of the organization and commitment to making a positive impact on children's lives. 
 • Proficient in both english and thai will be an advantage

Requirement / ข้อกำหนด

 • Bachelor's degree in Marketing, Communications, or a related field 
 • Proficiency in using digital marketing tools and platforms such as Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads Manager, email marketing platforms, and marketing automation tools.

*****************************************************************************************

As a child focused organisation, World Vision Foundation of Thailand is committed to the safeguarding of children, therefore any offer of employment is conditional upon the successful completion of applicable background checks, including a criminal records check. 

By submitting your application, you understand and accept that World Vision Foundation of Thailand will process the data you provide for the purposes of your application and in accordance with the World Vision Foundation of Thailand - Job Applicant Privacy Notice. 
 

Applicants are required to send a CV and cover letter via email to tha_recruitment@wvi.org and nathan_kijjaparamitkul@wvi.org. Applications will be reviewed on a rolling basis, with interviews scheduled with suitable candidates on a rolling basis. Any questions or requests for additional information can be directed to the emails above. 

Contact : nathan_kijjaparamitkul@wvi.org / Tel : +66 (0) 2-022-9200-2 Ext.153

Contact : nathan_kijjaparamitkul@wvi.org

Comments

ขณะนี้มีเวปไซด์ปลอม หลอกให้โอนเงินบริจาคในนาม Oxfam โดยใช้ชื่อว่า th-oxfam.org กับ th-oxfam.com จึงขอแจ้งมา ณ ที่นี้ว่าปัจจุบัน องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทยไม่ได้เปิดระดมทุนจากประชาชนทั่วไป และไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น
โปรดระวังผู้ไม่หวังดีแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเงินบริจาคจากท่าน

At present, there are fake website under the names of th-oxfam.org and th-oxfam.com asking for donation, therefore, kindly be informed that Oxfam in Thailand currently does not accept any individual donation from the public and does not conduct any fundraising activity.
Please beware of donation scams!


เตือนภัย! ขณะนี้มีเว็บไซต์ปลอมและกลุ่มไลน์หลอกให้โอนเงินบริจาคให้แก่ Save the Children Thailand ทางมูลนิธิขอแจ้งว่าเว็บไซต์ของเรามีเพียง http://thailand.savethechildren.net เท่านั้น Save the Children Thailand ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเรียกร้องและรับเงินบริจาคแทนมูลนิธิ และจะไม่ขอเงินบริจาคผ่านทางไลน์ หากท่านสงสัยว่าอาจจะกำลังถูกหลอกลวง กรุณาแจ้งตำรวจได้ทาง https://www.pct1599.net

Beware! There are currently fake websites and unauthorised LINE groups calling for donation, falsely claiming to be associated with Save the Children Thailand. Please be informed that our official website is http://thailand.savethechildren.net. We do not authorise any individuals to call for and accept donations on our behalf, and never ask for donations through LINE. If you have concerns that you are being deceived, please report directly to the police reporting channel - https://www.pct1599.net.

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112