There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

รับสมัครตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

รับสมัครตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

Organization : โครงการสวนผักคนเมือง : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

 

โครงการสวนผักคนเมือง : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

- วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ บริหารจัดการให้มีการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการ

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

- ประสานงานและติดตามสมาชิกโครงการ และกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ

- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในโครงการ

- จัดทำรายงานโครงการ/เก็บข้อมูลการสำรวจกึ่งงานวิจัย/จัดทำรายงานสรุปประมวลผลโครงการ นำเสนอผลการดำเนินงานต่อแหล่งทุน

- สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ของหน่วยงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :

- วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี มีความรู้ ความสามารถในการประสานงาน วางแผน วิเคราะห์แผนงาน ออกเเบบกิจกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมาย

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่น สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- สามารถจัดทำเอกสาร รายงาน เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ สรุปผล

- สามารถลงพื้นที่ทำกิจกรรมและเก็บข้อมูลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้

- สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการประสานงาน/เกษตรอินทรีย์/การทำงานเชื่อมโยงกับเมืองหรือคนเมือง/หรือ งานด้านการพัฒนาสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมจดหมายแนะนำตัว มาที่ cityfarm2010@hotmail.com หรือ

โครงการสวนผักคนเมือง : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 11(912) งามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 10 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-591-1195-6

ภายในวันที่  20 ตุลาคม 2560

 

Contact : cityfarm2010@hotmail.com


Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเล็งเอาผิด 219 ส.ว.หากศาลชี้การโหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ไม่ชอบด้วย กม.
2  มาตรฐาน! กันเขตเหมืองหินปูน  แต่ไม่กันเขตทำกินของชาวบ้าน  ออกจากพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท
ศรีสุวรรณจ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย กรณี ส.ว.โหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ชอบด้วย กม.หรือไม่
Police Failing to Ensure Right to Protest, Endangering Lives
แถลงการณ์แอมเนสตี้ สหรัฐฯ กรณีการชุมนุมประท้วงจากการณีการเสียชีวิตของ “จอร์จ ฟลอยด์”
View more