There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่ระเบียบงานวิจัย (Regulatory Officer)

เจ้าหน้าที่ระเบียบงานวิจัย (Regulatory Officer)

Organization : หน่วยพรีเวนชั่น (PREVENTION) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

 

ตำแหน่ง:           เจ้าหน้าที่ระเบียบงานวิจัย (Regulatory Officer)

หน่วยงาน:        หน่วยพรีเวนชั่น (PREVENTION) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ขอบเขตงาน:

ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ระเบียบงานวิจัย (Regulatory Officer)” เป็นตำแหน่งงานประเภททำงานเต็มเวลา (Full-time) ของหน่วยพรีเวนชั่น ภายใต้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ตำแหน่งนี้มีขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารงานวิจัย และงานโปรแกรม เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านจริยธรรม อันเป็นการรับประกันว่า สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครได้รับการคุ้มครอง ตลอดจนเป็นผู้ช่วยสนับสนุนทีมวิจัยตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีเพื่อการมีส่วนร่วม (Good Participatory Practice : GPP) ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นระบบแก่ผู้ให้ทุน ผู้สนับสนุน และผู้ดำเนินงานโครงการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียในการออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. รับผิดชอบโครงการวิจัย/โปรแกรม ในฐานะผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญระเบียบงานวิจัย
  2. ช่วยเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การรายงานอาการไม่พึงประสงค์ และการรายงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย งานโปรแกรม ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. ช่วยดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามข้อกำหนดในโครงร่างการวิจัย (Protocol) และแผนปฎิบัติการชุมชน (community plan) ร่วมกับทีมวิจัยและทีมชุมชน
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  2. หากจบการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์/ด้านการแพทย์ และ/หรือมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการวิจัยงานในคลินิกหรือโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมและรับมือภาวะกดดันได้ดี
  4. มีทักษะที่ดีทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

หากท่านสนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้ (1) ไฟล์เอกสารประวัติการทำงาน (2) ไฟล์รูปถ่ายปัจจุบัน และ (3) อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายังอีเมล  sukanya.y@trcarc.org (สุกัญญา อยู่ชูชัยมงคล  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์  หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 หรือจนกว่าจะได้บุคลากรที่เหมาะสม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 253 0996 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

 

Contact :


Editorials

ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
View more

Lasted contents

โรงโม่ไม่ยอมถอย สั่งเก็บหัวหน้าพรรคสามัญชน เหยื่อสังหารรายที่ 5
ศรีสุวรรณแย้งเลขา กกต.ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อยื่น 7 กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัย
เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ศรีสุวรรณจี้กรมศิลป์-ผอ.เขตพระนครเอาผิด 18 แกนนำม็อบชังชาติ
แถลงการณ์​ ฉบับที่​ 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  และคำขอต่ออายุใบประทานบัตร​  เพื่อทำเหมืองหินปูน​  ต้องถูกยกเลิก
View more