ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน (บริหารงานกลาง/ฝ่ายพัฒนาสื่อและเสริมสร้างความเข้าใจ/ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ/ฝ่ายทุนเศรษฐกิจพอเพียง/ฝ่ายจัดการเครือข่ายและผลงาน) จำนวน 7 อัตรา

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน (บริหารงานกลาง/ฝ่ายพัฒนาสื่อและเสริมสร้างความเข้าใจ/ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ/ฝ่ายทุนเศรษฐกิจพอเพียง/ฝ่ายจัดการเครือข่ายและผลงาน) จำนวน 7 อัตรา

Organization : ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน ที่มีประสบการณ์ชอบเรียนรู้ รักงานพัฒนาเยาวชน และมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

มาร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเครือข่าย ด้วยการบ่มเพาะอุปนิสัยและหลักคิดพอเพียงให้กับนักเรียน เพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

 

สรุปลักษณะงาน

บริหารงานกลาง    จำนวนตำเหน่งที่เปิดรับ: 1 ตำเหน่ง

     จัดการและประสานงานภายใน การบริหารบุคลากรของศูนย์ การดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายศูนย์ กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมในการดูแลจัดการปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข เป็นต้น

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเสริมสร้างความเข้าใจ  จำนวนตำเหน่งที่เปิดรับ: 1 ตำเหน่ง

     ประสานงาน พัฒนาสื่อ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งงานมัลติมีเดีย เขียนข่าว ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ  จำนวนตำเหน่งที่เปิดรับ: 2 ตำเหน่ง

     ประสานงานนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาผู้บริหาร ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำในเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียง ให้มีความรู้และความเข้าใจในโครงการใหม่ๆ เช่น หลักสูตรการเงินพอเพียง และกิจกรรมพอเพียงและนิติธรรม จนสามารถไปปฏิบัติและขับเคลื่อนในสถานศึกษาและ/หรือเครือข่ายของตนได้ รวมทั้งประสานงานการประเมินตัวเองของโรงเรียน และการวิจัยใหม่ๆ

 

ฝ่ายทุนเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนตำเหน่งที่เปิดรับ: 2 ตำเหน่ง

     จัดการคัดเลือกนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง และประสานงาน/จัดค่ายพัฒนานักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาชุมชนโดยนักเรียนทุน

ฝ่ายจัดการเครือข่ายและผลงาน   จำนวนตำเหน่งที่เปิดรับ: 1 ตำเหน่ง

     ประสานงานสถานศึกษาในเครือข่าย โดยจัดการประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้และสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมทั้งการจัดอบรมศึกษานิเทศก์พอเพียง ค่ายเยาวชนพอเพียง และการประชุมใหญ่ประจำปีของสถานศึกษาในเครือข่าย เป็นต้น

 

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 18,000-20,000 บาท

 

คุณสมบัติ

     - อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50  (ยกเว้นพัฒนาสื่อและเสริมสร้างความเข้าใจ  จบการศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หากมีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านงานมัลติมีเดีย เขียนข่าว ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

     - มีประสบการณ์ เป็นนักประสานงาน สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชอบทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำสูง

     - สามารถเดินทางไปประสานงานจัดอบรมหรือค่ายในต่างจังหวัดร่วมกับคณะทำงานได้

 

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “งานที่รับสมัคร” ได้ที่ http://www.sufficiencyeconomy.org/about/career.aspx

สามารถอ่านเกี่ยวกับ “ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง”  ได้ที่ http://www.sufficiencyeconomy.org/about/

 

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ  173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Contact : คุณศิริปวีณ์ สัตยารักษ์ โทรศัพท์ 02-787-7063 โทรสาร 02-282-8226 E-mail : sufcal999@gmail.com : siripavee.s@vyouth.org


Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more