ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Project Consultant (INT4542)

Location: Bangkok, Thailand

Contract: Temporary

Expected Start Date: 1 July 2018 – 30 September 2018

Post Level: ที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant)

 

Working at Oxfam is so much more than just a job. We are working together to end world poverty and injustice. If you are passionate about the role of Human Resources in reducing poverty and inequality, we would like to hear from you!

 

JOB PURPOSE:

            ความโปร่งใส เป็นธรรม และยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหารนั้นครอบคลุมประเด็นในด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสวัสดิการผู้บริโภค ในปี 2560 อ็อกแฟมในประเทศไทยและภาคีเครือข่ายได้ทำการประเมินนโยบายของบริษัทค้าปลีกอาหารชั้นนำของไทย ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติความโปร่งใสและความรับผิดชอบ มิติแรงงาน มิติผู้ผลิตรายย่อย และมิติด้านสตรี

            เพื่อให้การประเมินนั้นครอบคลุมถึงความยั่งยืนในด้านอื่นๆ กรอบการประเมินในปี 2561 จะขยายไปถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และสวัสดิการผู้บริโภคในห่วงโซ่อุปทานอาหาร ทั้งนี้ในการพัฒนาตัวชี้วัดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนกรอบการประเมินที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากลที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับมาตรฐานที่มีอยู่ รวมถึงกำหนดกรอบที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานอาหารมากที่สุด

            ทีมงานองค์การอ็อกแฟมในประเทศไทยได้หารือกับภาคีเครือข่ายและเห็นตรงกันว่าการศึกษาแนวทางประเมิน มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่มีอยู่ควรมีการจัดจ้างนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในประเด็นสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการผู้บริโภคมาช่วยทบทวนงานวิจัยที่มีอยู่ (Literature Review) ตลอดนำข้อมูลดังกล่าวมาสังเคราะห์เพื่อพัฒนาเป็นตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) และสวัสดิการผู้บริโภค (Consumer Welfare)

 

KEY RESPONSIBILITIES:

 

วัตถุประสงค์หลักของการจัดจ้างคือ

  1. ศึกษาทบทวนกรอบการประเมิน, มาตรฐาน และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสวัสดิการผู้บริโภค ที่ใช้กับภาคเอกชนในปัจจุบัน โดยครอบคลุมถึงกรอบการประเมิน มาตรฐาน และตัวชี้วัดทั้งในประเทศไทย ระดับภูมิภาค และระดับสากล (Literature Review)
  2. พัฒนาตัวชี้วัดนโยบายบริษัทค้าปลีกด้านสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการผู้บริโภค อ้างอิงจากการทบทวนข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 และจากความเห็นของทีมงานอ็อกแฟมในประเทศไทยและภาคีเครือข่าย เพื่อให้อ็อกแฟมนำไปใช้งานต่อไป

 

SKILLS AND COMPENTENCE:

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการผู้บริโภค, ทักษะด้านการวิจัยค้นคว้า และการนำเสนอข้อมูล, ความเข้าใจในประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน, การบริหารจัดการโครงการ

 

REMARK: This is a national hired post. We will be unable to provide visa and work permit to a non-Thai national.

 

HOW TO APPLY:

Please submit your application online at https://jobs.oxfam.org.uk/vacancy/project-consultant-int4542/8845/description/  OR visit our website www.oxfam.org.uk/jobs using the job reference number INT4542.

 

**Only shortlisted candidates will be contacted.**

 

Oxfam is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and adults and expects all staff and volunteers to share this commitment. We will do everything possible to ensure that only those that are suitable to work within our values are recruited to work for us.

 

Oxfam is committed to equal opportunities and diversity. We welcome and encourage applications from women, minority and underrepresented groups.

 

Contact : tpunyatipat@oxfam.org.uk


Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more