ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ (Fundraiser) กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ (Fundraiser) กรุงเทพมหานคร

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและสนับสนุนการทำงานของ UNHCR ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์องค์กร แก่บุคคลทั่วไป ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน งานแสดงสินค้า และบริเวณย่านธุรกิจ เป็นต้น
 • สนับสนุนกิจกรรมของ UNHCR  ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านการระดมทุนหรือการขายจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี กล้าแสดงออก และชอบพูดคุยกับคนทั่วไป
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย
 • มีความยืดหยุ่น และยินดีที่จะทำงานในหลากหลายสถานที่และมีความพร้อมที่จะทำงานในวันเสาร์อาทิตย์เป็นครั้งคราว
 • มีความกระตือรือร้นและชอบงานที่ท้าทายความสามารถตนเอง
 • มีความต้องการการเติบโตและเป็นผู้นำทีมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี , อนุปริญญา , ปวช. หรือ ปวส. ( ไม่จำกัดสาขา )
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ/สิ่งที่จะได้รับ

 • เงินเดือน 15,000-50,000 บาท ( รวมค่าตอบแทนพิเศษ ตามผลงาน )
 • โอกาสในการสร้างทีมและเป็นผู้นำในระยะเวลาที่รวดเร็ว
 • มีโอกาสเดินทางทำงานในหลากหลายสถานที่ในประเทศไทย
 • มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ระดับนานาชาติ มีการอบรมแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม
 • ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง กิจกรรมสร้างทีมทุกเดือน และสวัสดิการอื่นๆ

เกี่ยวกับเรา

 • UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) หรือ ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เป็นหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ (UN)  ก่อตั้งในปี พ.ศ.2493 โดยมีภารกิจหลักในการดูแลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลก
   
 • UNHCR ทำงานใน 128 ประเทศทั่วโลกเพื่อให้ความคุ้มครองตลอดจนหาทางออกที่ยั่งยืนให้กับบุคคลที่อยู่ในความห่วงใยของ UNHCR  ด้วยสถานการณ์ผู้ลี้ภัยที่เข้าขั้นวิกฤติ 68.5  ล้านคนทั่วโลกถูกบังคับให้ลี้ภัยเนื่องจากสงคราม และการประหัตประหาร ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 UNHCR ต้องการงบประมาณอย่างมากเพื่อทำงานด้านมนุษยธรรม จึงจำเป็นที่จะดำเนินการระดมทุนผ่านรัฐบาล ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งการระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือ “ Face to Face Fundraising ” ที่มีการดำเนินงานในประเทศไทยมาแล้วกว่า 10 ปีและเป็นช่องทางที่สำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของ UNHCR ได้มีโอกาสสื่อสารเรื่องผู้ลี้ภัยแก่บุคคลภายนอกได้มากที่สุด
   
 • และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่สูญเสียทุกอย่าง  ให้มีชีวิตใหม่ เราขอเชิญท่านร่วมงานกับเราในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์”

 

Contact : thabafrs@unhcr.org

Contact : thabafrs@unhcr.org


ระดมทุน / Fundraising

Editorials

View more

Lasted contents

View more