The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

การจัดจ้างผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Legal Advisor) สำหรับประเด็นในโครงการรณรงค์ และกฎหมายแรงงาน เพื่อเป็น framework agreement supplier - RFQ FA19/076/THA-TH

ประเภทของบริการ: การจัดจ้างผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Legal Advisor) เพื่อเป็น Framework agreement supplier
ระยะเวลา: 3 ปี (สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกเป็น Framework agreement supplier)
ปิดรับสมัคร (ขยายเวลา): 3 ตุลาคม  2562 เวลา 24.00 น.


เกี่ยวกับเรา
องค์การอ็อกแฟมเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนจากทั่วโลกที่ทางานร่วมกันเพื่อขจัดปัญหาความยากจน เรามีเครือข่ายอยู่ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยเรามีสถานะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร สำนักงานเราตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และได้ดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ ทั่วประเทศ
ในส่วนการดำเนินงานด้านโครงการ องค์การอ็อกแฟมประเทศไทยได้ทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในหลายระดับ โดยเราได้เล็งเห็นว่ากลุ่มที่มีบทบาทในการแก้ปัญหา คือกลุ่มผู้บริโภคเมือง กลุ่มธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีทั้งกำลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยหวังว่าจะแก้ปัญหาและสื่อสารให้สังคมตระหนักรู้ถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ และประชาชนและสังคมจะตื่นตัวและช่วยแก้ไข เรามีการจัดงานงานรณรงค์ งานเสวนา กิจกรรมสาธารณะ และการเปิดตัวรายงานในหลากหลายประเด็น ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ในส่วนของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล องค์การอ็อกแฟมมุ่งหวังให้เกิดความโปร่งใส เท่าเทียม คุ้มครองและส่งเสริมให้พนักงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามหลักกฎหมาย


ทางองค์กร จึงอยากเรียนเชิญผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Legal Advisor) ร่วมเสนออัตราค่าตอบแทนคิดเป็นรายชั่วโมง (hourly rate) รวมถึงข้อมูลของที่ปรึกษาและผลงานที่ผ่านมา  เพื่อที่ทางองค์กรจะได้พิจารณาเลือกผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร หรือเป็น Framework agreement supplier และใช้บริการระยะยาวต่อไปในอนาคต ระยะเวลาของสัญญาคือ 3 ปี ทางองค์กรสามารถเลือกรับบริการจากผู้ที่ได้รับเลือกเป็น Framework agreement supplier เพื่อขอราคาและตกลงรายละเอียดในแต่ละงาน โดยยกเว้นการเปรียบเทียบราคา และทางองค์กรสามารถคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่ฐานข้อมูลได้หลายราย


ขอบเขตของงานที่ต้องการบริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Scope of Works & Activities)
Provide legal advice on potential legal risks and suggest mitigation measures on Oxfam’s campaign-related works. Expertise in following areas is highly preferred: defamation, copyrights and trademarks, computer-related laws etc. Consultant may also provide legal advice to Oxfam in term of Thai Labour Law in all areas and dimension to avoid the risks. Proven experience and knowledge with INGOs or project funding base would be an advantage

 

คุณสมบัติ
•    เป็นนิติศาสตร์บัณฑิต หรือสอบไล่ได้ปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายเทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
•    ผ่านการฝึกอบรม และมีใบอนุญาตที่เกี่ยวเนื่องกับงานทางด้านกฎหมาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•    สามารถให้คำปรึกษา และสรุปเนื้อหาได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
•    มีประสบการณ์การให้คำปรึกษากับหน่วยงานประเภทต่างๆ หากมีประสบการณ์กับหน่วยงานไม่แสวงหากำไร หรือหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ (NGO) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ    


วิธีสมัคร
กรุณาส่งเอกสารตามรายการด้านล่าง มาที่ thailandmeeting@oxfam.org.uk  
•    CV หรือ company profile ซึ่งระบุสายงานที่มีความเชี่ยวชาญ (จาก Scope of Works & Activities โดยผู้สมัคร 1 ราย ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญครบทุกสาย) พร้อมระบุคุณวุฒิ หรือ ใบอนุญาตทางด้านกฎหมายที่มี
•    ใบเสนอราคา ค่าตอบแทนการให้คำปรึกษา คิดเป็นรายชั่วโมง (hourly rate)
 

สมัครภายในวันที่ (ขยายเวลา): 3 ตุลาคม  2562 เวลา 24.00 น. โดยระบุ Application for Framework Agreement – Legal Advisor - RFQ FA19/076/THA-TH ในหัวเรื่องของอีเมล องค์การอ็อกแฟมขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับและสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

 

เงื่อนไขการชำระเงิน 
ชำระเต็มจำนวน เมื่อส่งมอบผลงานทั้งหมด ให้องค์การอ็อกแฟมในคุณภาพและปริมาณที่กำหนด ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ โดยการโอนเงินทางธนาคาร โดยผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ด้วยตนเอง (หรือชำระตามสัดส่วนงานที่สำเร็จทุกเดือน แล้วแต่จะตกลงกัน)


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณดลพร อินทร์รุ่ง - ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
อีเมล์ dintr-roong@oxfam.org.uk หรือ thailandmeeting@oxfam.org.uk
โทร 02 248 1003 ต่อ 155
 

Contact : Thailandmeeting@oxfam.org.uk / 02 248 1003


ที่ปรึกษา / Consultant

Editorials

เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ ศบค.เหตุมาตรการรัฐแก้ไขโควิด-19 เอื้อนายทุน
สวรรค์บนดิน...
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
ประธานาธิบดีทรัมป์ยุยงให้เกิดความรุนแรง พร้อมกับปฏิเสธไม่ยอมรับผลเลือกตั้ง
BRN วาทกรรมกรรมด้อยค่าต่อโต๊ะครู   ประชาชน “ค้านจะนะเมืองอุตสาหกรรม”
View more