The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

Organization : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ

ประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ หลายตำแหน่ง ดังนี้

 

นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา

ประจำ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2)

สำนักดูแลรับผิดชอบเรื่องสุขภาวะทางเพศ/การสร้างเสริมสุขภาพจิต/การคุ้มครองผู้บริโภคและการพัฒนาระบบยา/ด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

link http://llln.me/VBkk9Vo

 

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และดาวโหลดใบสมัครได้ที่ link ด้านบน

หรือ link รวม http://www.thaihealth.or.th/Career.html

 

 **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

 

ส่งใบสมัครและส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หรือส่งมาที่อีเมล recruit@thaihealth.or.th

 

กำหนดการรับสมัคร*

การดำเนินการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

วันนี้ – 8 ตุลาคม 62

เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

10 ตุลาคม 2562

สอบข้อเขียน

17-18 ตุลาคม 2562

ห้องประชุม 310 ชั้น 3 สสส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 22 ตุลาคม 2562

เว็บไซต์ สสส., FB

สอบสัมภาษณ์

29 ตุลาคม 2562

13.30-16.00 น. ห้องประชุม 320 ชั้น 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

31 ตุลาคม 2562

เว็บไซต์ สสส., FB

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ HR

และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

Contact : recruit@thaihealth.or.th


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerผู้จัดการโปรเจค / Project managerนักวิจัย / Researcher

Editorials

เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ ศบค.เหตุมาตรการรัฐแก้ไขโควิด-19 เอื้อนายทุน
สวรรค์บนดิน...
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
ประธานาธิบดีทรัมป์ยุยงให้เกิดความรุนแรง พร้อมกับปฏิเสธไม่ยอมรับผลเลือกตั้ง
BRN วาทกรรมกรรมด้อยค่าต่อโต๊ะครู   ประชาชน “ค้านจะนะเมืองอุตสาหกรรม”
View more