ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Start your job search

นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

Organization : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ

ประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ หลายตำแหน่ง ดังนี้

 

นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา

ประจำ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2)

สำนักดูแลรับผิดชอบเรื่องสุขภาวะทางเพศ/การสร้างเสริมสุขภาพจิต/การคุ้มครองผู้บริโภคและการพัฒนาระบบยา/ด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

link http://llln.me/VBkk9Vo

 

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และดาวโหลดใบสมัครได้ที่ link ด้านบน

หรือ link รวม http://www.thaihealth.or.th/Career.html

 

 **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

 

ส่งใบสมัครและส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หรือส่งมาที่อีเมล recruit@thaihealth.or.th

 

กำหนดการรับสมัคร*

การดำเนินการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

วันนี้ – 8 ตุลาคม 62

เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

10 ตุลาคม 2562

สอบข้อเขียน

17-18 ตุลาคม 2562

ห้องประชุม 310 ชั้น 3 สสส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 22 ตุลาคม 2562

เว็บไซต์ สสส., FB

สอบสัมภาษณ์

29 ตุลาคม 2562

13.30-16.00 น. ห้องประชุม 320 ชั้น 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

31 ตุลาคม 2562

เว็บไซต์ สสส., FB

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ HR

และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

Contact : recruit@thaihealth.or.th


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerผู้จัดการโปรเจค / Project managerนักวิจัย / Researcher