Start your job search

หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์

สหทัยมูลนิธิรับหัวหน้านักสังคมสงเคราะห์  1 ตำแหน่ง

                  สหทัยมูลนิธิเป็นองค์กรพัฒนาเด็กเอกชน   ก่อตั้งเมื่อปี 2519  ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาตามหลักวิชาการและหลักสิทธิเด็ก  โดยมุ่งที่จะให้เด็กเติบโตอย่างผาสุกในครอบครัว ป้องกันการทอดทิ้งเด็ก ผ่านบริการฟื้นฟูสภาพครอบครัว  ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม  เพื่อให้ครอบครัวได้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม มีบริการรับฝากเลี้ยงในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันการเข้าสู่สถานสงเคราะห์  และบริการครอบครัวบุญธรรมเพื่อป้องกันการเป็นกำพร้า

สถานภาพ                                     พนักงานประจำ/เต็มเวลา 

เวลาปฏิบัติงาน                     วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00

ตำแหน่งหัวหน้านักสังคมสงเคราะห์

ระยะเวลาทดลองงาน              4 เดือน

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ และได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
  • มีประสบการณ์งานด้านสังคมสงเคราะห์ 5 ปีขึ้น
  • มีใจรักในงานด้านสวัสดิการครอบครัวและเด็ก
  • สนใจสร้างสรรค์งานในรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม

 

สนใจส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ที่ development@sahathai.org

หรือสมัครด้วยตนเองที่ 850/33 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 36 ถนนสุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กทม.10110

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sahathai.org

 

Contact : development@sahathai.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerผู้จัดการโปรเจค / Project manager