There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

Organization : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่มุ่งหวังกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม “การสร้างสังคมบนฐานความรู้” (Knowledge -based Society for Health) ดำเนินงานที่สำคัญเพื่อสังคมในด้านการจัดการงานวิจัย การจัดการความรู้ และการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เปิดรับสมัครพนักงานประจำมูลนิธิฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี  1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

 • ชาย หรือ หญิง  อายุไม่เกิน  35 ปี  
 • วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา บัญชี / การบริหารจัดการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft  Office โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดี ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้

 

ลักษณะงาน

 • ปฏิบัติงานด้านการสอบทานเอกสารใบสำคัญรับ-จ่าย หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลงบัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานรายจ่ายรายเดือน รายงวดโครงการ ปิดงบเพื่อการตรวจรับรอง ตามมาตรฐานบัญชี เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินเป็นระบบ มีทักษะในการประสานงานกับผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • เงินเดือนขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์
 • ประกันสังคม 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)

การคัดเลือก

 • คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร
 • นัดหมายสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
 • ประกาศผลภายใน 1 สัปดาห์ภายหลังสัมภาษณ์

 

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ ส่งมาพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาทาง E-mail ด้านล่างนี้

Download ใบสมัคร

คุณกัลยาณี  ศรีตะพันธ์

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

โทร. 02-511-5855 ต่อ 115  โทรสาร 0-2939-2122   E-mail :   kanlayanee@thainhf.org

Contact : kanlayanee@thainhf.org


บัญชี / Accountant

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเล็งเอาผิด 219 ส.ว.หากศาลชี้การโหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ไม่ชอบด้วย กม.
2  มาตรฐาน! กันเขตเหมืองหินปูน  แต่ไม่กันเขตทำกินของชาวบ้าน  ออกจากพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท
ศรีสุวรรณจ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย กรณี ส.ว.โหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ชอบด้วย กม.หรือไม่
Police Failing to Ensure Right to Protest, Endangering Lives
แถลงการณ์แอมเนสตี้ สหรัฐฯ กรณีการชุมนุมประท้วงจากการณีการเสียชีวิตของ “จอร์จ ฟลอยด์”
View more