There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่ชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ให้บริการด้านเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสุขภาวะทางเพศแก่ประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มประชากรคนข้ามเพศซึ่งปัจจุบันมีการให้บริการในกลุ่มคนข้ามเพศเป็นจำนวนมาก 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

 

บทบาทหน้าที่โดยรวม เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของหน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้มารับบริการที่เป็นคนข้ามเพศทั้งหมดลงในระบบคอมพิวเตอร์

 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ

1.รวบรวมแฟ้มเอกสารของผู้มารับบริการที่เป็นคนข้ามเพศทั้งหมดเพื่อเตรียมนำมาสแกน                                                                                                                     

2. สแกนเอกสารทั้งหมดลงในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนอย่างมีคุณภาพซึ่งจะมีการฝึกอบรมให้ โดยในหนึ่งสัปดาห์จะต้องสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า 300 visit

3. จัดเตรียมเอกสารที่สแกนแล้วให้อยู่ในสถานะพร้อมจัดส่งเข้าสู่ระบบจัดเก็บ

4. จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิดของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. เคารพถึงหลักการในการรักษาความลับตามนโยบายของหน่วยพรีเวนชั่น

 

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

4. มีทักษะในการสื่อสารทั้งพูดและเขียนได้ดี

5. สามารถบริหารจัดการเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด

 

ระยะเวลาของสัญญาจ้าง  ระยะเวลาของสัญญาจ้าง 4 เดือนโดยประมาณ โดยจะเริ่มสัญญาจ้างเมื่อเจ้าหน้าที่พร้อมเริ่มปฎิบัติหน้าที่

 

วันและเวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

 

หากท่านสนใจสมัครงานดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้

(1) จดหมายสมัครงาน (cover letter) (2) ประวัติการทำงาน (3) อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายังอีเมล recruit@prevention-trcarc.org (หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย) หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-252-9958 หมดเขตการรับสมัครวันที่ 2 มกราคม 2563 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

Contact : recruit@prevention-trcarc.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

วาทกรรม "ชังชาติ"
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
ทำไมผมสนับสนุนเด็กๆไล่รัฐบาล
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 13 รางวัลเว็บส่งเสริมประชาสังคมดีเด่น กระทรวงไอซีที
2 ทศวรรษไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 12  ระดมพลคนค่ายฯ
View more

Lasted contents

วาทกรรม "ชังชาติ"
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนฯ
ศรีสุวรรณจ่อร้องนายกฯระงับการแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่จนกว่าการกล่าวหา พล.ต.อ.วิระชัย จะได้ข้อยุติ
ศรีสุวรรณจี้ ป.ป.ช.สอบเอาผิดตำรวจเจ้าของสำนวนเป่าข้อหาโคเคนมาจากการทำฟันของบอส-วรวุธ
ศรีสุวรรณจี้ตำรวจเชียงใหม่อย่างด่วนสรุปการเสียชีวิตของพยานบอส-วรวุธ
View more