ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

Organization : บริษัท ปลาออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคม

 “บริษัท ปลาออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคมบริษัทของชาวประมงพื้นบ้านที่เป็นสมาชิก เครือข่ายรักษ์ปลารักษ์ทะเล

เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

ลักษณะงาน

 1. วางแผน ออกแบบ ดำเนินการสื่อสารองค์กรกับสาธารณะชน ผู้บริโภคทั่วไปและลูกค้าของบริษัท
 2. การจัดนิทรรศการ และการออกบูทของบริษัท
 3. ส่งเสริมและประสานงานการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารทะเลอินทรีย์ให้กับชาวประมงในเครือข่าย
 4. สนับสนุนฝ่ายตลาดในการตรวจรับและจัดสินค้า (อาหารทะเล) เพื่อจัดจำหน่าย
 5. เสริมสร้างและร่วมพัฒนาทีมงานร้านปลาออร์แกนิก และเครือข่ายรักษ์ปลารักษ์ทะเล

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ไม่ระบุสาขา และไม่จำกัดประสบการณ์
 2. สนใจงานพัฒนาสังคม การสร้างความเปลี่ยนแปลงและขยายโอกาสให้กับชาวประมงพื้นบ้าน
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด เขียน อ่าน ได้)  
 4. สามารถใช้ computer โปรแกรม MS word, Excel, Facebook
 5. ความรับผิดชอบสูง พร้อมทำงานหนัก และปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ   

 

สวัสดิการ

 1. มีที่พักให้สำหรับสุภาพสตรีที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล
 2. ประกันสังคม
 3. สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการพนักงาน
 4. มีอาหารกลางวันให้สัปดาห์ละ 2 มื้อ เป็นอย่างน้อย

 

ผู้ใดสนใจจะร่วมงานกับเรา ส่งประวัติส่วนตัว และรูปถ่าย พร้อมจดหมายแสดงความจำนงค์ในการสมัครงานครั้งนี้ มาที่

pla.organic@gmail.com  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-007-6399 , 09-0004-2401 (เวลา 10.00-18.00 น.

 

Contact : pla.organic@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinator