There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่บัญชี

 

รับสมัครงาน

มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ เป็นองค์กรคริสเตียนที่ให้บริการด้านที่พักพิง การศึกษา การฝึกอาชีพ และการเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กและสตรีชนเผ่า ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงานใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง  

 

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้หญิงชนเผ่าที่มีสัญชาติไทย  และ เป็นคริสเตียน
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 3. มีประสบการณ์การทำบัญชีอย่างน้อย 4-5 ปี และสามารถใช้โปรแกรม Quick books ได้
 4. มีความรู้เรื่องการคำนวณภาษีประเภทต่างๆ
 5. สามารถพิมพ์งานและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
 8. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้
 9. สามารถขับขี่ยานพาหนะได้ และ มีใบขับขี่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. งานบัญชีและการเงิน
 2. งานธุรการ
 3. งานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานพร้อมหลักฐาน ประกอบการพิจารณา มาที่
มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่  226 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ 053-
351312     โทรสาร 053-380871      E-mail: newlifecenterfoundation@gmail.com


หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2019

 

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาทางมูลนิธิฯจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดสัมภาษณ์และทำการทดสอบต่อไป

ค่าตอบแทน  จะพิจารณาจาก การศึกษา ความสามารถ และ ประสบการณ์

Contact : newlifecenterfoundation@gmail.com


บัญชี / Accountant

Editorials

วาทกรรม "ชังชาติ"
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
ทำไมผมสนับสนุนเด็กๆไล่รัฐบาล
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 13 รางวัลเว็บส่งเสริมประชาสังคมดีเด่น กระทรวงไอซีที
2 ทศวรรษไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 12  ระดมพลคนค่ายฯ
View more

Lasted contents

วาทกรรม "ชังชาติ"
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนฯ
ศรีสุวรรณจ่อร้องนายกฯระงับการแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่จนกว่าการกล่าวหา พล.ต.อ.วิระชัย จะได้ข้อยุติ
ศรีสุวรรณจี้ ป.ป.ช.สอบเอาผิดตำรวจเจ้าของสำนวนเป่าข้อหาโคเคนมาจากการทำฟันของบอส-วรวุธ
ศรีสุวรรณจี้ตำรวจเชียงใหม่อย่างด่วนสรุปการเสียชีวิตของพยานบอส-วรวุธ
View more