There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่โครงการภาคสนาม , เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่โครงการภาคสนาม , เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

Organization : องค์การลาแชนเดอเลสปัวร์(ซีดีอี)

ประกาศรับสมัครงาน “ด่วน”

องค์การลาแชนเดอเลสปัวร์(ซีดีอี) ประเทศไทย

ศูนย์ประสานงาน-บขส.นางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

 

 องค์การลาแชนเดอเลสปัวร์(ซีดีอี) ประเทศไทย  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ  จากประเทศฝรั่งเศส เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 1994 จนถึงปัจจุบันในโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจนในชนบท และในปี 2563 เป็นต้นไป องค์การฯ  ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นโครงการทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพและการรักษา  โดยสร้างความร่วมมือกับกลไกชุมชนท้องถิ่น  หน่วยงานด้านสุขภาพ หน่วยงานด้านการศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งระดับพื้นที่และส่วนกลาง รวมถึงนานาชาติ โดยมีพื้นที่ดำเนินการใน 5 อำเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ คือ นางรอง ชำนิ เฉลิมพระเกียรติ พลับพลาชัย และประโคนชัย  และมีศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่ หน้า สถานีขนส่งอำเภอนางรอง  มีสำนักงานประจำประเทศไทยตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ 3 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการทำงานดังกล่าวทำให้องค์การลาแชนเดอเลสปัวร์(ซีดีอี)  กำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางและยากลำบากเรื่องสุขภาพในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  โดยเปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้

 

  1. เจ้าหน้าที่โครงการภาคสนาม  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ  มีประสบการณ์ทำงานด้านงานช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากลำบากโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้รับประโยชน์และชุมชนโดยรอบ อย่างน้อย 3 ปี, สามารถดำเนินการประชุมเครือข่ายและกลไกชุมชนระดับตำบล และอำเภอได้, มีทักษะด้านการประสานงานและประสานความร่วมมือ, มีทักษะด้านการฝึกอบรมหรือการจัดกระบวนการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติจำเป็น : สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาพร้อมมีใบขับขี่,  หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

วุฒิการศึกษา :  ไม่จำกัดสาขา  หากมีวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บทบาทหน้าที่  : รับผิดชอบงานประเมินและวิเคราะห์ความช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงการรักษา., งานเยี่ยมบ้าน, งานพัฒนากลไก, และงานประสานเครือข่ายรณรงค์การเข้าถึงการตรวจสุขภาพเด็กวัยประถมศึกษาในโซนพื้นที่อำเภอนางรอง 

ค่าตอบแทน  : ตามวุฒิ, ประสบการณ์ และฐานเงินเดือนขององค์กร

 

  1. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ  :  จบการศึกษาตั้งแต่ ปวช.ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง. มีความรู้ด้านเอกสารการบัญชีและภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถใช้ excel ได้เป็นอย่างดี  หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

บทบาทหน้าที่ :     รับผิดชอบบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่ายขององค์กรทั้งหมด และรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้จัดการฝ่ายการเงินขององค์กร

ค่าตอบแทน  :   ตามวุฒิ, ประสบการณ์ และฐานเงินเดือนขององค์กร

 

ส่งใบสมัครงานและประวัติส่วนตัว /ประสบการณ์การทำงาน / จดหมายรับรองการผ่านงาน / จดหมายอ้างอิง   มาที่…..   

องค์การลาแชนเดอเลสปัวร์(ซีดีอี) ประเทศไทย  ทางอีเมลเท่านั้น ที่…..  

 thapat@chainedelespoir.org, laong@chainedelespoir.org  ภายในวันที่ 25 มกราคม 2563

Contact : thapat@chainedelespoir.org


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 10  ลาออก....
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่  9 สงครามเว็บบอร์ด
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
View more

Lasted contents

โชคชะตาสุราแช่ 1 ตอน หอมกลิ่นความจริง
ศรีสุวรรณจ่อร้องกรรมาธิการ ป.ป.ช.สอบ ผช.รัฐมนตรีและพวกเหตุตั้งวิสาหกิจชุมชนมีพิรุธ
ศรีสุวรรณร้อง รมว.กท.อุตฯ จังหวัดโคราชปล่อยให้ทำโรงงานเกลืออย่างผิดกฎหมาย
ศรีสุวรรณชี้ ผบ.ทบ.สหรัฐฯและคณะมาไทยต้องกักตัว 14 วัน ศบค.อย่าเลือกปฏิบัติ
กลุ่มอนุรักษ์ฯ นักศึกษา บุกค้านเวที SEA โพแทช โวยประชาชนถูกปิดการมีส่วนร่วม
View more