There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและระดมทุน

มูลนิธิวันสกาย รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและระดมทุน

https://www.oneskyfoundation.org/

มูลนิธิวันสกาย (One Sky Foundation) เป็นองค์กรสาธารณะกุศลที่ไม่แสวงผลกำไร    จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ในปีพ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน และเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลเด็กให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

เจ็ดปีที่แล้ว มูลนิธิวันสกาย เกิดขึ้นในอำเภอสังขละบุรี จากคนกลุ่มเล็กๆที่ต้องการเห็นเด็กทุกคน ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิด ไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก ซึ่งพ้องกับชื่อมูลนิธิ ที่หมายถึง การไม่แบ่งแยก และไม่มีพรมแดน  ไม่ว่าจะเป็นเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา หรือขอบเขตอื่นใด

 หลายปีผ่านไป ด้วยการทำงานหนักของเจ้าหน้าที่มูลนิธิซึ่งเป็นคนในท้องถิ่น เราได้ขยายกิจกรรมเป็นโครงการต่างๆมากมาย ทั้งงานด้านการศึกษา งานปกป้องคุ้มครองเด็ก งานด้านสุขภาพและพัฒนาการเด็ก งานส่งเสริมรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ซึ่งในปีนี้เราจะริเริ่มงานครอบครัวอุปการะขึ้นอีกโครงการหนึ่ง เช่นเดียวกับที่มูลนิธิฯจะบุกเบิกงานระดมทุน เพื่อการพึ่งตนเองด้านงบประมาณที่ใช้ทำงานช่วยเหลือเด็กในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย

 

ลักษณะงาน

 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ทำงานใกล้ชิดกับแหล่งระดมทุนเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่
 • เดินทางมาสังขละบุรีบางครั้ง  เพื่อศึกษาเนื้องานและลงพื้นที่ดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อเป็นข้อมูลในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และประชุมวางแผนงานกับฝ่ายบริหาร

 

ภารกิจและความรับผิดชอบ

 • วางแผนกลยุทธ์การระดมทุน ร่วมกับฝ่ายบริหารของมูลนิธิฯ
 • สื่อสารประเด็นด้านสิทธิเด็กและ การปกป้องคุ้มรองเด็กต่อสาธารณะ
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ และสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กในรูปแบบต่างๆ จากทุกภาคส่วน

 

 

 

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ในงานระดมทุนหรือการตลาด
 • มีใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น  สนใจปัญหาสังคม

 

ค่าตอบแทน  :  ตามตกลง 20,000 - 25,000บาท (พิจารณาจากความสามารถ)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ค่าเดินทาง ค่าที่พัก กรณีทำงานนอกสถานที่
 • วันหยุดประจำปี 18 – 23 วันต่อปี
 • รับการอบรม ด้านสิทธิเด็กและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นครั้งคราว

ส่งใบสมัครและประวัติส่วนตัว มาที่ watjai@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิวัฒน์  085 2897589

Contact : watjai@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorระดมทุน / Fundraising

Editorials

ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
View more

Lasted contents

โรงโม่ไม่ยอมถอย สั่งเก็บหัวหน้าพรรคสามัญชน เหยื่อสังหารรายที่ 5
ศรีสุวรรณแย้งเลขา กกต.ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อยื่น 7 กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัย
เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ศรีสุวรรณจี้กรมศิลป์-ผอ.เขตพระนครเอาผิด 18 แกนนำม็อบชังชาติ
แถลงการณ์​ ฉบับที่​ 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  และคำขอต่ออายุใบประทานบัตร​  เพื่อทำเหมืองหินปูน​  ต้องถูกยกเลิก
View more