There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT

Organization : บริษัท คิดเปลี่ยนเรียนรู้ จำกัด

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT

 

          บริษัท คิดเปลี่ยนเรียนรู้ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ดำเนินงานวิชาการด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามเจตนารมณ์ของพลตรีนายแพทย์สฤษดิ์วงศ์ และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ที่จะสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา โดยในปัจจุบันได้สนับสนุนให้ บริษัท คิดเปลี่ยนเรียนรู้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินงานในลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านการศึกษา วิจัย และจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลการเรียนรู้และวิเคราะห์ทักษะของประชากรทุกช่วงวัยจากข้อมูล โดยนำผลกำไรไปใช้ในการสร้างประโยชน์แก่สังคม

กำลังสรรหาผู้ร่วมงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 1. Web Developer / Software Developer

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ Responsibility

 • ออกแบบ พัฒนาและจัดทำเอกสารของ Web Application ตาม Business Requirement
 • ออกแบบและพัฒนา API เพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก
 • ทำงานหลักร่วมกับทีม Data Scientist
 • Implement AI workflow to Web Application
 • ดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของระบบ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร Qualification

 • มีทักษะในการใช้ PHP, Laravel, JavaScript, MySQL, SQL Server
 • มีทักษะในการใช้ Python จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้ Azure, GCP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 1. Data Scientist

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ Responsibility

 • วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่มีและออกแบบ Model เพื่อหาความสัมพันธ์ตามที่ทีม Business กำหนด
 • Visualize ข้อมูลตามที่ทีม Business กำหนด
 • Communicate and Validate business analysis result with Business Team
 • Design AI workflow

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร Qualification

 • สามารถสื่อสารกับทีม Business ได้อย่างดี
 • มีความรู้ใน Domain การศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้ Python, MySQL, SQL Server
 • มีความเข้าใจใน AI และรู้จักการพัฒนา Model
 • มีทักษะในการใช้ Azure, GCP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใน Natural Language Processing (NLP) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้ BI Tools ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (Tableau, Power BI, Python Libs)

 

 1. Data Analyst

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ Responsibility

 • วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่มี เพื่อหาความสัมพันธ์ตามที่ทีม Business กำหนด
 • Visualize ข้อมูลตามที่ทีม Business กำหนด
 • Communicate and Validate business analysis result with Business Team

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร Qualification

 • สามารถสื่อสารกับทีม Business ได้อย่างดี
 • มีความรู้ใน Domain การศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้ Python, MySQL, SQL Server
 • มีความเข้าใจและรู้จักการพัฒนา Model จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้ BI Tools ได้เป็นอย่างดี

 

 1. Data Engineer

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ Responsibility

 • วิเคราะห์ Process/Pipeline (Data Flow) การนำเข้าข้อมูล
 • ทำ Data Integration
 • ทำ Data Preparation / Data Cleaning
 • Data Storage Admin
 • กำหนด Data Dictionary / Data Structure ของข้อมูลที่เข้ามา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร Qualification

 • สามารถสื่อสารกับทีม Data Scientist ได้อย่างดี
 • มีทักษะในการใช้ Python, MySQL, SQL Server
 • มีทักษะในการใช้ Azure, GCP

 

 1. CTO (Chef Technical Officer)

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ Responsibility

 • บริหารจัดการภาพรวม Technology ขององค์กร
 • บริหารจัดการทรัพยากรด้าน IT ให้รองรับและสนับสนุนการดำเนินงานและเป้าหมายขององค์กร
 • ดูแลภาพรวม IT Budget
 • ดูแลภาพรวม Infrastructure
 • Manage and Coaching Technical Team
 • Interlock between business and IT Team

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร Qualification

 • เข้าใจใน Technology ในปัจจุบันเป็นอย่างดี
 • Project Management
 • สามารถสื่อสารกับ IT และ Business Team ได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจและมองเห็นภาพรวมของทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้าน IT อย่างน้อย 5 ปี

 

---------------------------------------------

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือนตั้งแต่ 20,000 - 60,000 บาท ขึ้นไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร(แบบฟอร์มตามแนบ) พร้อมหลักฐานการสมัคร และรูปถ่ายมาทาง E-mail ด้านล่าง

E-mail : kanlayanee@thainhf.org  , โทรศัพท์ 02-5115855 ต่อ 115

Location        1168 พหลโยธิน 22 จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การเดินทาง      BTS ห้าแยกลาดพร้าว MRT พหลโยธิน

 

Contact : kanlayanee@thainhf.org


ไอที / IT

Editorials

ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
View more

Lasted contents

โรงโม่ไม่ยอมถอย สั่งเก็บหัวหน้าพรรคสามัญชน เหยื่อสังหารรายที่ 5
ศรีสุวรรณแย้งเลขา กกต.ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อยื่น 7 กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัย
เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ศรีสุวรรณจี้กรมศิลป์-ผอ.เขตพระนครเอาผิด 18 แกนนำม็อบชังชาติ
แถลงการณ์​ ฉบับที่​ 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  และคำขอต่ออายุใบประทานบัตร​  เพื่อทำเหมืองหินปูน​  ต้องถูกยกเลิก
View more