There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ประกาศหา freelance เพื่อพัฒนา e-learning

จัดจ้างฟรีแลนซ์หลายตำแหน่ง เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียน online ในรูปแบบ e-learning สำหรับนักเรียน เพื่อสร้างความสนใจสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้นในรูปแบบ Interactive

 

ที่มาและความสำคัญโครงการ

โครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย มีเป้าหมายคือ การให้เด็กและเยาวชนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพฐ ได้รับการเสริมสร้างคุณค่า การรับรู้ และพฤติกรรม ที่เข้าใจการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย พร้อมทั้งเข้าใจอิทธิพลสื่อที่ไม่ได้สร้างการรังเกียจ การเกลียด และพฤติกรรมรุนแรง และสามารถทดแทนโดยสื่อที่ดีสร้างสรรค์ พร้อมกันนั้นให้ครู มีความเข้าใจและทักษะในการแนะนำ และให้การปรึกษาเด็ก ที่เป็นผู้รังแก หรือ ผู้ถูกรังแกอย่างถูกต้อง เหมาะสม

มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. การออกแบบ Character Design

2. การสร้าง Animation หรือ Motion Graphic

3. Story Teller ที่สามารถผสมผสานหลักสูตร และพัฒนาออกมาในเชิงสร้างสรรค์

4. การออกแบบ IT/Media

5. การออกแบบเกมส์ หรือ การทดสอบคำถาม (Quiz)

 

คุณสมบัติ

· มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านใดด้านหนึ่ง

· มีความเข้าใจในการออกแบบหลักสูตรการเรียน Online ในรูปแบบ E-learning

· มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ส่งประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae; CV) มาที่ info@raksthai.org

Contact : info@raksthai.org//02-2656888


ไอที / ITนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerกราฟิก / Computer Graphicนักกิจกรรม / Activist

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเล็งเอาผิด 219 ส.ว.หากศาลชี้การโหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ไม่ชอบด้วย กม.
2  มาตรฐาน! กันเขตเหมืองหินปูน  แต่ไม่กันเขตทำกินของชาวบ้าน  ออกจากพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท
ศรีสุวรรณจ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย กรณี ส.ว.โหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ชอบด้วย กม.หรือไม่
Police Failing to Ensure Right to Protest, Endangering Lives
แถลงการณ์แอมเนสตี้ สหรัฐฯ กรณีการชุมนุมประท้วงจากการณีการเสียชีวิตของ “จอร์จ ฟลอยด์”
View more