There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขับเคลื่อนโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 อัตรา

มูลนิธิสัมมาชีพ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงจากภาคธุรกิจและประชาสังคมด้วยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยการสนับสนุนให้คนส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย มีการดำรงชีวิตที่ลดการเบียดเบียนผู้อื่นและลดการเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมูลนิธิสัมมาชีพมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลากร ที่มากความสามารถมีความคิดและทัศนคติที่ดีที่จะช่วยเหลือสังคมเพื่อมาช่วยกันผลักดันให้เกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ดังนี้

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขับเคลื่อนโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 อัตรา

 

ประเภทของงาน :  งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน:  มูลนิธิสัมมาชีพ  ลาดพร้าวซอย 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทมฯ

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ทำงาน
จ.- ศ. เวลา 09.00-17.00 น.

 

รายละเอียดงาน

 1. สามารถพัฒนาและเขียนโครงการได้
 2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดการงานเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. จัดทำเอกสารประชุม และสรุปรายงานการประชุม
 5. สามารถลงพื้นที่ทำงานต่างจังหวัดได้
 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 3. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและทำงานเป็นทีมได้
 6. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

 

 

 

การรับสมัคร

ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ eyechaniporn@gmail.com หรือมูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 เดอะฮาบิแทท ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310  โทรศัพท์ 02-530-9204-5  โทรสาร 02-530-9206

 

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

1) ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

Contact : eyechaniporn@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเล็งเอาผิด 219 ส.ว.หากศาลชี้การโหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ไม่ชอบด้วย กม.
2  มาตรฐาน! กันเขตเหมืองหินปูน  แต่ไม่กันเขตทำกินของชาวบ้าน  ออกจากพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท
ศรีสุวรรณจ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย กรณี ส.ว.โหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ชอบด้วย กม.หรือไม่
Police Failing to Ensure Right to Protest, Endangering Lives
แถลงการณ์แอมเนสตี้ สหรัฐฯ กรณีการชุมนุมประท้วงจากการณีการเสียชีวิตของ “จอร์จ ฟลอยด์”
View more