There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

นักวิชาการประจำโครงการ

Organization : โครงการการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ประกาศรับสมัคร

นักวิชาการประจำโครงการ

                                ด้วยโครงการการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  มีความประสงค์จะรับสมัครนักวิชาการประจำโครงการ  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการของโครงการ  มีรายละเอียดดังนี้

1.   ตำแหน่งที่รับสมัคร

นักวิชาการประจำโครงการฯ

2.  เงินเดือน   15,000 บาท   
3.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
4.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ​​​​​ เพศ  หญิง/ชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา  ปริญญาตรี/ปริญญาโท  สาขาการพัฒนาชุมชน  สังคมศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การดำเนินงานกับชุมชน หรืองานในประเด็นสุขภาวะชุมชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และงานไอทีเบื้องต้น
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • มีความสนใจงานด้านชุมชน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

5. หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานด้านวิชาการ ค้นคว้า ทบทวน สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลทางวิชาการ
 • ประสานงานด้านวิชาการกับภาคีเครือข่ายของโครงการ
 • นิเทศ ติดตามงาน ในพื้นที่ของโครงการ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6.  เอกสารการสมัคร

 • ประวัติส่วนตัว (Resume)
 • รูปถ่าย 1  หรือ 2 นิ้ว   (ติดในใบ resume)
 • ใบรับรองผลการศึกษา
 • บัตรประชาชน

7.   ระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 มีนาคม 2563 สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ) ที่สำนักงานโครงการฯ ชั้น 3 อาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 หมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  หรือทาง E-mail : supamit_pk@hotmail.com

8.  ผลการพิจารณา :  ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเบื้องต้นจากเอกสารในการสมัคร  และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 24 มีนาคม 2563ผ่าน Facebook : ยาใจ ยาใจ
Link : https://www.facebook.com/profile.php?id=100042375288699
โทร : 053-121094

นางสาวรักชนก  จินดาคำ
หัวหน้าโครงการฯ

Contact : supamit_pk@hotmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developer

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 10  ลาออก....
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่  9 สงครามเว็บบอร์ด
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
View more

Lasted contents

ธนาคารต้นไม้
เกษตรสัจจะ
ความเปลี่ยนแปลง
ศรีสุวรรณทวงถาม ป.ป.ช.-สตง. กรณีร้องคศรีสุวรรณทวงถาม ป.ป.ช.-สตง. กรณีร้องคณะผู้บริหาร ม.การกีฬาแห่งชาติยกโขยงดูงาน ตปท.บังหน้าณะผู้บริหาร ม.การกีฬาแห่งชาติยกโขยงดูงาน ตปท.บังหน้า
เครือข่ายปชช. สับเละหน่วยงานจัดการน้ำแห่งชาติ ปลุกผีดันเขื่อนแม่น้ำโขง ร่อนจดหมายจี้ให้แจงใน 30 วัน
View more