There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

 

ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดโครงการ:

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ (Teach for Thailand) ทำการเก็บข้อมูลและรวบรวมกรณีศึกษานักเรียนในระดับชั้นมัธยมต้น ในโรงเรียนมัธยมและประถมขยายโอกาสที่มีครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของมูลนิธิฯ ในเขตพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครปฐม นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี

 

ระยะเวลา: 10 เดือน (เมษายน 2563 - มกราคม 2564)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานและติดตามผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา
 • ประสานงาน สื่อสารข้อมูลและรายงานความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ
 • จัดเตรียมการประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ บันทึกการประชุม
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ
 • ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่าย 1-2 ครั้ง/เดือน  
 •  

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจปัญหาการศึกษา มี Growth Mindset
 • มีทักษะในการบริหารเวลา ทำงานหลากหลายอย่างพร้อมๆ กัน (Multitasking skill)
 • ทักษะการสื่อสารภาษาไทย ระดับดีเยี่ยม และภาษาอังกฤษ ระดับพื้นฐาน
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม ทักษะการแก้ปัญหา จัดลำดับความสำคัญ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี  
 • ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านประสานงานโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

How to apply: ผู้ที่สนใจส่งประวัติ (Resume) พร้อมรูปถ่ายมาที่อีเมลล์ janpai.o@teachforthailand.org / careers@teachforthailand.org  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563

 

Contact : janpai.o@teachforthailand.org


ผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเล็งเอาผิด 219 ส.ว.หากศาลชี้การโหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ไม่ชอบด้วย กม.
2  มาตรฐาน! กันเขตเหมืองหินปูน  แต่ไม่กันเขตทำกินของชาวบ้าน  ออกจากพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท
ศรีสุวรรณจ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย กรณี ส.ว.โหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ชอบด้วย กม.หรือไม่
Police Failing to Ensure Right to Protest, Endangering Lives
แถลงการณ์แอมเนสตี้ สหรัฐฯ กรณีการชุมนุมประท้วงจากการณีการเสียชีวิตของ “จอร์จ ฟลอยด์”
View more