There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยประจำสำนักงาน (Safety Officer)

มูลนิธิโคเออร์

รับสมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยประจำสำนักงาน (Safety Officer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รับผิดชอบตรวจสัมภาระ เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งของอันตรายเข้ามาในบริเวณสำนักงาน หรือก่อนเข้ารับบริการจากเจ้าหน้าที่ โดยให้คำแนะนำอย่างสุภาพ
  2. ดูแลการเปิด-ปิด ประตูรั้วสำนักงาน ช่วยเหลือจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ
  3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรณีมีผู้ที่มีปัญหาด้านอารมณ์และสุขภาพจิตมาขอรับบริการ ช่วยเหลือและ    ระงับเหตุเบื้องต้น หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ
  4. ดูแลให้สำนักงานโดยรอบมีความสะอาดและปลอดภัยจากสิ่งของอันตราย เช่น เศษกระเบื้อง ของมีคม   ดูแลอุปกรณ์เครื่องเล่น และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ
  5. ดูแลป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของสำนักงาน ร่วมรับผิดชอบกรณีประมาทเลินเล่อ
  6. ช่วยเหลือในการรับจดหมาย พัสดุไปรษณีย์ หนังสือพิมพ์ ติดประกาศแจ้งเตือน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลาปฏิบัติงาน

จันทร์ถึงเสาร์ 06.00 น. ถึง 18.00 น.และยินดีที่จะปฎิบัติงานกรณีฉุกเฉินในวันหยุดของสำนักงาน เป็นกรณีๆไป

สวัสดิการเพิ่มเติม

เครื่องแบบ 2 ชุด  บริการตรวจร่างกายและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี  (เมื่อผ่านการทดลองงาน)

คุณสมบัติ

1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-45 ปี

2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หากเคยผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. สุภาพ เรียบร้อย ใจเย็น มีมนุษยสัมพันธ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษง่ายๆได้

5. ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา ทำงานภายใต้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรม และภายใต้แรงกดดันได้ดี

6. ไม่เคยมีประวัติต้องโทษจำคุก ไม่เล่นการพนัน ไม่ติดสุรา ไม่ติดเกมส์

              

กรุณาส่งจดหมายสมัครงานมาที่คุณบุญญรัตน์ ทางอีเมล์  <boonyarat@brcthai.org> ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2563

หมายเหตุ - เฉพาะผู้ที่ได้รับเลือกเท่านั้น ที่จะได้รับการติดต่อจากทางสำนักงาน

                                             

Contact : boonyarat@brcthai.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Lasted contents

แถลงการณ์แอมเนสตี้หลังทางการไทยต่อายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย. 63
ศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้ากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้
ศรีสุวรรณโวยจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ กกพ.ปล่อยให้มีไฟฟ้าล้นประเทศฉกเงินจากกระเป๋าผู้ใช้ไฟฟ้าเดือนละ 2 แสนล้าน
ลงโทษหนักคดีข่มขืน อาจไม่ใช่คำตอบของ ‘ความยุติธรรม’
ศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหัศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหักหัวคิว "ค่ากักตัว"กหัวคิว "ค่ากักตัว"