There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

EXECUTIVE SECRETARY & PROFESSIONAL TYPIST ( ด่วนมาก )

EXECUTIVE SECRETARY &  PROFESSIONAL TYPIST ( ด่วนมาก )

Organization : มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม

มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งส่งเสริมพระพุทธศาสนา ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างธรรมสถาน และปลูกสวนป่าขนาดใหญ่ที่มีความสงบร่มเย็นทางภาคเหนือ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ร่วมงาน “คนรุ่นใหม่ ไฟแรง ใฝ่ธรรม” ในตำแหน่ง

 

executIVE secretary &

PROFESSIONAL TYPIST ( ด่วนมาก )

หน้าที่หลัก

1.Manage: จัดทำนัดหมายให้ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร

2.Coordinate: ติดต่อประสานงานกับบุคลากรทั้งภายนอกและภายในองค์กร

3.Organize: บริหารจัดการงานประชุมของผู้บริหารระดับสูง

4.Support: ริเริ่มและปฏิบัติงานเลขาทั้งหมด เพื่อสนับสนุนประธาน/ผู้บริหารและเป้าหมายร่วมขององค์กร

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง

2. อายุ 30 - 40 ปี นับถือศาสนาพุทธ 

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์การเป็นเลขาการผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 4 ปี

5. พิมพ์สัมผัสเร็ว และ ถูกต้อง ไทย 50 คำ/นาที และ อังกฤษ 40 คำ/นาที

6. มีความรู้ด้าน IT ดีมาก สามารถใช้ iPhone, iPad และ Application ต่างๆ ได้คล่อง

7. มีความสามารถบริหารการประชุมแบบ Realtime / ทาง Skype ได้  

8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  

9. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม

139 อาคารดิโอภัส ทองหล่อ 10 ถ. สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110  

 

หากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีอุดมการณ์เพื่อพระพุทธศาสนา กรุณาส่งประวัติ จดหมายแนะนำตัวพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่

E-mail : sandee@santi-dharma.com Contact K.Jinda โทร. 02-714-9772-3 #120

 

หากสื่อประชาสัมพันธ์นี้เป็นประโยชน์ โปรดส่งต่อเพื่อบอกบุญ จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

มูลนิธิฯ มอบความมั่นคงและผลตอบแทนที่เป็นธรรม แด่ผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืน สืบไป

 

พันธกิจ   สร้างธรรมสถาน  เผยแผ่พระธรรม  อุปถัมภ์พระสงฆ์  สงเคราะห์ผู้ยากไร้  ให้ปัญญาแก่ประชาชน

Contact : sandee@santi-dharma.com


ที่ปรึกษา / Consultantผู้ช่วย / Assistant