The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

เจ้าหน้าที่โครงการ - Program Officer

 

มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 เพื่อให้เกิดประชาคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับ สิทธิและความเสมอภาคโดยมุ่งเน้นภารกิจด้านการส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้เกิด ทางเลือกอาชีพ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรคเอดส์และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัว การส่งเสริมด้านการศึกษา รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ร่วมในโครงการและติดตามประเมินผล โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นงานด้านการศึกษา เยาวชน และผู้หญิง

2.พัฒนากลยุทธ์และจัดทำแผนระยะยาวขององค์กร

3.ดำเนินการประชุมและวางแผนโครงการด้านการศึกษา เยาวชน และผู้หญิง

4.จัดทำเอกสาร ระบบข้อมูลต่างๆโครงการการศึกษา เยาวชน และผู้หญิง

5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ด้านโครงการ 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- จบปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน สาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงการ ติดตาม ประเมินผลงานพัฒนา อย่างน้อย 3 ปี

- ประสบการณ์ในงานบริหารงานพัฒนา และประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน อย่างน้อย 2 ปี

- ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก

- มีประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

Contact : hrrecruit@raksthai.org / 02 014 7322 Ext. 103 , 061 647 9514 สำนักงานกรุงเทพฯ 185 ซ.ประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ ใกล้ BTS อารีย์ , สะพานควาย (ลง BTS อารีย์ สามารถเดินทางเข้าซอยพหลโยธิน 11 ได้) รถเมล์ที่ผ่านหน้าซ.ประดิพัทธ์ 6 สาย 52,524,97,3,117,90 ID Line : hr_rtf


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerผู้ช่วย / Assistantนักกิจกรรม / Activist

Editorials

เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ ศบค.เหตุมาตรการรัฐแก้ไขโควิด-19 เอื้อนายทุน
สวรรค์บนดิน...
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
ประธานาธิบดีทรัมป์ยุยงให้เกิดความรุนแรง พร้อมกับปฏิเสธไม่ยอมรับผลเลือกตั้ง
BRN วาทกรรมกรรมด้อยค่าต่อโต๊ะครู   ประชาชน “ค้านจะนะเมืองอุตสาหกรรม”
View more