There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ผู้ประสานงานชุมชน “สัญญาระยะสั้น” ประจำสำนักงาน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

Employment Opportunity

Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

THAILAND

ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (แอ๊ดดร้าประเทศไทย)

โครงการไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์  (ADRA Thailand)  มีวัตถุประสงค์หลักในการทำงานเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลให้กับคนในชุมชนและนักเรียนในโรงเรียน  ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอ  แม่จัน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ทางโครงการไร้รัฐไร้สัญชาติ เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้ประสานงานชุมชน “สัญญาระยะสั้น”  ประจำสำนักงาน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

ระยะเวลาสัญญา: สิงหาคม 2563 – ตุลาคม 2563

ปิดรับสมัครวันที่: 19 กรกฏาคม 2563

รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ

 • รวบรวมข้อมูลบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ในโรงเรียนและชุมชนเป้าหมาย
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสถานะบุคคล ความไร้รัฐไร้สัญชาติให้กับชุมชนและโรงเรียน โดยการสนับสนุนจากผู้จัดการโครงการและที่ปรึกษากฎหมายด้านสถานะบุคคล
 • ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อรวบรวมเอกสาร และข้อมูลของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพิ่มเติม ทำการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งในรูปแบบที่เป็นเอกสารพร้อมทั้งสำเนา
 • จัดเตรียมข้อมูล และนำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลต่อที่ปรึกษากฎหมายด้านสถานะบุคคล
 • ดำเนินการตามกระบวนการและข้อกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอมีสัญชาติและสถานะบุคคล ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายเป็นรายกรณี
 • จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อหัวหน้างาน
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี ในสาขาด้านการพัฒนาสังคม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งปี และมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนหรือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูดภาษาชาติพันธุ์เช่น อาข่า ลีซู ไทยใหญ่ หรือภาษาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและสามารถทำงานในพื้นที่อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย
 • จำเป็นต้องมีใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี 

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 19 กรกฏาคม 2563

ส่งอีเมล์มาที่ hr@adrathailand.org โดยตั้งชื่ออีเมล์ว่า “สมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานชุมชนอำเภอแม่สาย”

 

Contact : hr@adrathailand.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

วาทกรรม "ชังชาติ"
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
ทำไมผมสนับสนุนเด็กๆไล่รัฐบาล
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 13 รางวัลเว็บส่งเสริมประชาสังคมดีเด่น กระทรวงไอซีที
2 ทศวรรษไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 12  ระดมพลคนค่ายฯ
View more

Lasted contents

วาทกรรม "ชังชาติ"
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนฯ
ศรีสุวรรณจ่อร้องนายกฯระงับการแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่จนกว่าการกล่าวหา พล.ต.อ.วิระชัย จะได้ข้อยุติ
ศรีสุวรรณจี้ ป.ป.ช.สอบเอาผิดตำรวจเจ้าของสำนวนเป่าข้อหาโคเคนมาจากการทำฟันของบอส-วรวุธ
ศรีสุวรรณจี้ตำรวจเชียงใหม่อย่างด่วนสรุปการเสียชีวิตของพยานบอส-วรวุธ
View more