There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล

 

ตำแหน่งงาน    :         ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล

พื้นที่การทำงาน :         มูลนิธิโอโซน สำนักงานส่วนกลาง

อัตราเงินเดือน  :         ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน      :         รายงานตรงต่อผู้จัดการฝ่ายติดตามและประเมินผล

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

 1. กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของฝ่าย
 2. จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนการกำกับติดตาม และประเมินความคืบหน้าการดำเนินงานของฝ่าย
 3. บริหารงาน จัดแบ่งบทบาท กำกับติดตามและหนุนเสริมทีมงานในฝ่าย ซึ่งกำกับดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล และงานฝ่ายพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามระเบียบและทิศทางขององค์กร
 4. พัฒนาระบบ ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนบุคลากร สวัสดิการ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยคถ้มครอลประโยชน์ทั้งของนายจ้างและบุคลากร ด้วยความเป็นธรรมทุกฝ่าย
 5. รวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรที่สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กร
 6. วางแผนงาน งบประมาณ แผนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบให้เพียงพอและเหมาะสม
 7. พัฒนากลยุทธ์และเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและบุคคลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
 8. ประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพและบุคคล
 9. จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม
 10. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานพัฒนาศักยภาพและงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีทักษะในการประสานงานเพื่อการพัฒนาและคลี่คลายปัญหา
 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรมแกรม Microsoft office , PowerPoint , internet ได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 7. สามารถเริ่มงานได้ทันที

 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ intuon@ozonefoundation.org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-073-3897 คุณอินทุอร มูลนิธิโอโซน

หรือสามารถส่งเอกสารการสมัครงานมาได้ที่ มูลนิธิโอโซน (สำนักงานส่วนกลาง) เลขที่ 60 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซอยรัตนาธิเบศร์28 แยก2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยตรงถึงฝ่ายบุคคลได้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

Contact : intuon@ozonefoundation.org


ผู้จัดการโปรเจค / Project managerทรัพยากรณ์มนุษย์ / Human resources

Editorials

ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
View more

Lasted contents

โรงโม่ไม่ยอมถอย สั่งเก็บหัวหน้าพรรคสามัญชน เหยื่อสังหารรายที่ 5
ศรีสุวรรณแย้งเลขา กกต.ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อยื่น 7 กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัย
เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ศรีสุวรรณจี้กรมศิลป์-ผอ.เขตพระนครเอาผิด 18 แกนนำม็อบชังชาติ
แถลงการณ์​ ฉบับที่​ 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  และคำขอต่ออายุใบประทานบัตร​  เพื่อทำเหมืองหินปูน​  ต้องถูกยกเลิก
View more