ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Senior Program Officer for Social Inclusion and Gender Equality
7 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 856
Deadline : 30 / April / 2023

Intern - for Our voices Our choices project, Asia and Pacific office (Paid Internship) = 2 positions
7 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1234
Deadline : 30 / April / 2023

Senior Community Protection Manager, Based in Mae Sot
7 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 407
Deadline : 21 / April / 2023

Responsive Information Manager, Based in Mae Sot
7 Apr
Responsive Information Manager, Based in Mae Sot
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 488
Deadline : 21 / April / 2023

PRO Development Assistance Specialist (Management and Geographic Information System - MGIS Specialist), FSN-11
7 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 528
Deadline : 6 / May / 2023

Finance and Admin Assistant
6 Apr
Finance and Admin Assistant
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 999
Deadline : 7 / May / 2023

Partner Support Coordinator
6 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 995
Deadline : 26 / April / 2023

DigiServe Project Director
6 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 433
Deadline : 30 / April / 2023

Finance Officer
6 Apr
Finance Officer
The IOGT-NTO Movement

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 879
Deadline : 23 / April / 2023

Program Assistant
6 Apr
Program Assistant
The National Democratic Institute (NDI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 864
Deadline : 20 / April / 2023

Finance/Administrative Officer (Temporary)
6 Apr
Finance/Administrative Officer (Temporary)
The National Democratic Institute (NDI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 409
Deadline : 20 / April / 2023

พนักงานสิ่งแวดล้อมศึกษา
6 Apr
พนักงานสิ่งแวดล้อมศึกษา
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) – FEED Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 758
Deadline : 5 / May / 2023

Project Coordinator
6 Apr
Project Coordinator
Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1437
Deadline : 5 / May / 2023

Thailand Business & Human Rights Officer
5 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 778
Deadline : 5 / May / 2023

URGENT - Monitoring, Evaluation, and Learning Assistant, Based in Mae Hong Son
5 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 590
Deadline : 19 April 2023 / /

URGENT - Finance Officer, Based in Bangkok
5 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 507
Deadline : 19 April 2023 / /

IT Specialist (National Position)
5 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 340
Deadline : 30 / April / 2023

HR Recruit &Admin (1 year contract)
5 Apr
HR Recruit &Admin (1 year contract)
มูลนิธิรักษ์ไทย : A member of CARE International.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 689
Deadline : 5 / May / 2023

Consultant for WOW CCs Project Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Analysis Study
5 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 732
Deadline : 30 / April / 2023

Research Assistant / ผู้ช่วยวิจัยประจำศูนย์เชียงราย  (REPOST)
4 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 879
Deadline : 30 / April / 2023

Finance and Accounting Officer
4 Apr
Finance and Accounting Officer
Philanthropy Connections Foundation (PCF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 501
Deadline : 30 / April / 2023

Excel Specialist Service Providers  Terms of Reference
4 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 361
Deadline : 20 / April / 2023

Project Officer - Young Health Project
4 Apr
Project Officer - Young Health Project
Plan International Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 827
Deadline : 16 April 2023 / /

Emergency Medical Referral Translation Assistant, Based in Umphang (Independent Contractor) (Re-advertised)
4 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 671
Deadline : 20 / April / 2023

Emergency Medical Referral Translation Assistant, based in Mae Sot
4 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 574
Deadline : 20 / April / 2023

USAID 72048623R10009 DSU Administrative Assistant, FSN-7
4 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 956
Deadline : 24 / April / 2023

ผู้ประสานงานโครงการ
4 Apr
ผู้ประสานงานโครงการ
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 895
Deadline : 30 / May / 2023

Procurement Assistant
4 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 690
Deadline : 18 April 2023 / /

Senior Specialist - M&E Technology, Asia
4 Apr
Senior Specialist - M&E Technology, Asia
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 481
Deadline : 5 / May / 2023

On-site Manager, Bangkok
4 Apr
On-site Manager, Bangkok
Seven Clean Seas

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 612
Deadline : 4 / May / 2023

ผู้ช่วยนักวิจัย 3 ตำแหน่ง
4 Apr
ผู้ช่วยนักวิจัย 3 ตำแหน่ง
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 839
Deadline : 4 / May / 2023

Thailand Campaigner
4 Apr
Thailand Campaigner
Environmental Justice Foundation (EJF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 752
Deadline : 30 / April / 2023

Laboratory Officer
4 Apr
Laboratory Officer
Institute of HIV Research and Innovation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 336
Deadline : 30 / April / 2023

Programmer
4 Apr
Programmer
Institute of HIV Research and Innovation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 305
Deadline : 30 / April / 2023

Field Operation Manager (Re-Announced)
3 Apr
Field Operation Manager (Re-Announced)
Shoklo Malaria Research Unit (SMRU)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 628
Deadline : 16 / April / 2023

Campaigns Officer
3 Apr
Campaigns Officer
APCOM Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 723
Deadline : 31 / May / 2023

Finance Officer
3 Apr
Finance Officer
APCOM Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 538
Deadline : 31 / May / 2023

PRINCIPAL CASHIER/ ACCOUNTS PAYABLE SPECIALIST
3 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 355
Deadline : 30 / April / 2023

TEFL Specialist
3 Apr
TEFL Specialist
Peace Corps Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 402
Deadline : 30 / April / 2023

Project Manager
3 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 530
Deadline : 20 / April / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more