ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Program Assistant for Dao Ethical Gifts
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 179
Deadline : 13 / February / 2020

Partnerships Officer
14 Jan
Partnerships Officer
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 187
Deadline : 13 / February / 2020

Terms of Reference (TOR)  Pact Thailand: Office Renovation
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 157
Deadline : 7 / February / 2020

Human Resources Associate (Roster)- Re-Opening
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 150
Deadline : 2 / February / 2020

Human Resources Associate (Roster)- Re-Opening
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 96
Deadline : 2 / February / 2020

Project Engineer (Energy)
14 Jan
Project Engineer (Energy)
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 319
Deadline : 30 / January / 2020

DEPUTY CHIEF OF PARTY
13 Jan
DEPUTY CHIEF OF PARTY
DAI (Thailand) Limited

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 220
Deadline : 27 / January / 2020

Human Resources Associate (Roster)
13 Jan
Human Resources Associate (Roster)
World Food Programme

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 142
Deadline : 2 / February / 2020

Human Resources Associate (Roster)
13 Jan
Human Resources Associate (Roster)
World Food Programme

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 77
Deadline : 2 / February / 2020

Technical Officer, Data Applications (LINKAGES)
13 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 190
Deadline : 28 / February / 2020

Human Resources Associate (Roster)
13 Jan
Human Resources Associate (Roster)
World Food Programme

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 116
Deadline : 2 / February / 2020

Human Resources Associate (Roster)
13 Jan
Human Resources Associate (Roster)
World Food Programme

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 172
Deadline : 2 / February / 2020

Public Engagement Campaign Assistant
13 Jan
Public Engagement Campaign Assistant
Greenpeace SEA (Thailand)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 345
Deadline : 19 / January / 2020

Fellows Relations Manager
13 Jan
Fellows Relations Manager
CMB Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 293
Deadline : 15 / February / 2020

Consultancy
13 Jan
Consultancy
Embode

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 433
Deadline : 26 / January / 2020

เจ้าหน้าที่โครงการภาคสนาม , เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
10 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 672
Deadline : 25 / January / 2020

Finance and Administrative Officer
10 Jan
Finance and Administrative Officer
Asia Pacific Transgender Network

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 264
Deadline : 17 / January / 2020

Administration Officer
10 Jan
Administration Officer
WORLD VISION Asia Pacific Regional Office_Bangkok

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 512
Deadline : 29 / February / 2020

Business Development Division Manager
10 Jan
Business Development Division Manager
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 216
Deadline : 29 / February / 2020

Grants and Administrative Consultant (4 months assignment)
10 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 313
Deadline : 26 / January / 2020

USAID 72048620R10012 DIR Administrative Assistant
10 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 513
Deadline : 30 / January / 2020

USAID 72048620R10014 Human Resources Assistant (two-year fixed term)
10 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 344
Deadline : 6 / February / 2020

USAID 72048620R10013 Accounting Technician
10 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 212
Deadline : 6 / February / 2020

Senior Environmental Health Officer, Base in Ratchaburi
9 Jan
Senior Environmental Health Officer, Base in Ratchaburi
International Rescue Committee (IRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 234
Deadline : 22 / January / 2020

The Freedom Story รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง
9 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1699
Deadline : 15 / February / 2020

รับสมัครล่าม ภาษา Thai-English จำนวนมาก (Part-Time Interpreter)
9 Jan

Type : Other / อื่นๆ
View : 645
Deadline : 30 / March / 2020

เลขานุการและการเงิน
8 Jan
เลขานุการและการเงิน
มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 325
Deadline : 8 / February / 2020

Call for Children’s Rights and Corporate Sustainability Consultants Roster (2020-2021)
8 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 649
Deadline : 20 / January / 2020

Community workers
8 Jan
Community workers
Dreamlopments Ltd,

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 118
Deadline : 7 / February / 2020

FINANCE ASSOCIATE (Fixed Term Appointment)
8 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 348
Deadline : 22 / January / 2020

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย , Legal Advisor
8 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 410
Deadline : 17 / January / 2020

YES!Digital Development Manager
8 Jan
YES!Digital Development Manager
Plan International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 431
Deadline : 4 / February / 2020

Finance Assistant (Independent Contractor), Based in Chad Pa Wai, Ratchaburi
8 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 153
Deadline : 18 / January / 2020

2 positions of Programmme Officers
6 Jan
2 positions of Programmme Officers
The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1029
Deadline : 15 / January / 2020

Clinical Data Officer (เจ้าหน้าที่ข้อมูลคลินิก)
6 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 279
Deadline : 26 / January / 2020

เจ้าหน้าที่ชั่วคราวตำแหน่ง Research Assistant (ผู้ช่วยวิจัย)
6 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 500
Deadline : 26 / January / 2020

Program Manager (Key Population-Led Health Services)
6 Jan
Program Manager (Key Population-Led Health Services)
PREVENTION, The Thai Red Cross AIDS Research Centre

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 207
Deadline : 26 / January / 2020

Junior Technical Support Officer
6 Jan
Junior Technical Support Officer
PREVENTION, The Thai Red Cross AIDS Research Centre

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 227
Deadline : 26 / January / 2020

Technical Support Officer
6 Jan
Technical Support Officer
PREVENTION, The Thai Red Cross AIDS Research Centre

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 188
Deadline : 26 / January / 2020

Database Programmer (เจ้าหน้าที่ออกแบบฐานข้อมูล)
6 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 123
Deadline : 26 / January / 2020