ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Regional Finance and Administration Officer
24 Dec
Regional Finance and Administration Officer
Issara Institute Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 509
Deadline : 24 / January / 2020

Human Resources and Organisational Development (HROD) Officer
24 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 608
Deadline : 24 / January / 2020

Resources Development Assistant  Manager/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน
23 Dec
Resources Development Assistant Manager/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน
Raks Thai Foundation (CARE Thai) - Member of CARE International/ มูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 477
Deadline : 15 / January / 2020

Request for Applications : Support the Public Communication Campaign
23 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 454
Deadline : 24 / January / 2020

Thailand Communications Coordinator
21 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 118
Deadline : 31 / December / 2019

Monitoring and Evaluation (M&E) Coordinator based in Mae Sot
20 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 699
Deadline : 10 / January / 2020

Dao Program Assistant   for Dao Ethical Gifts  ( Chiang Mai )
20 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 557
Deadline : 31 / January / 2020

ผู้ช่วยผู้จัดการงานด้านกฎหมายโครงการสถานะบุคคลและสิทธิพลเมือง
20 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 366
Deadline : 12 / January / 2020

Operations Manager (Bangkok)
20 Dec
Operations Manager (Bangkok)
DAI (Thailand) Limited

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 170
Deadline : 10 / January / 2020

PART TIME RECEPTIONIST
20 Dec
PART TIME RECEPTIONIST
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 790
Deadline : 26 / January / 2020

Country Finance Manager
20 Dec
Country Finance Manager
Plan International Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 88
Deadline : 12 / January / 2020

Human Resources and Procurement Specialist
20 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 46
Deadline : 5 / January / 2020

Vacancy Announcement No. 37/2019    , Associate Refugee Status Determination Officer (UNOPS)
20 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 79
Deadline : 3 / January / 2020

Database Programmer (เจ้าหน้าที่ออกแบบฐานข้อมูล)
20 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 291
Deadline : 19 / January / 2020

HR Officer
20 Dec
HR Officer
The Center for People and Forests

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 599
Deadline : 15 / January / 2020

Field Admin Assistant and Cashier based in Mae Chan, Chiang Rai, Thailand
19 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 397
Deadline : 31 / December / 2019

We are looking for passionate team members who want to continue their dream jobs in development fields
19 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1670
Deadline : 19 / January / 2020

Logistics Officer (General Services) Vacancy
19 Dec
Logistics Officer (General Services) Vacancy
Humanity & Inclusion (HI) , Handicap International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 416
Deadline : 9 / January / 2020

Senior Finance Officer, Based in Ratchaburi
19 Dec
Senior Finance Officer, Based in Ratchaburi
International Rescue Committee (IRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 239
Deadline : 31 / December / 2019

Fellows Relations Manager
19 Dec
Fellows Relations Manager
CMB Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 180
Deadline : 15 / February / 2020

Feasibility Study to assess opportunities and barriers in developing a system to connect recruitment agencies in the sub-region
19 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 284
Deadline : 26 / December / 2019

Operation Assistant, Based in Ratchaburi
19 Dec
Operation Assistant, Based in Ratchaburi
International Rescue Committee (IRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 63
Deadline : 31 / December / 2019

เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน
19 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 384
Deadline : 19 / January / 2020

International Outreach & Recruitment Officer
19 Dec
International Outreach & Recruitment Officer
Institute of International Education

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 355
Deadline : 19 / January / 2020

Budget Manager (Proposal Development)
19 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 365
Deadline : 31 / January / 2020

PART TIME - Military Interpreter required ** COBRA GOLD 2020**
19 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 524
Deadline : 29 / February / 2020

พนักงานระดมทุนของ UNHCR (Fundraising Agent) กรุงเทพมหานคร / เชียงใหม่
18 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 394
Deadline : 31 / January / 2020

Global Recruiter
18 Dec
Global Recruiter
VSO International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 432
Deadline : 22 / December / 2019

PROJECT ASSISTANT
18 Dec
PROJECT ASSISTANT
PYXERA Global

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 129
Deadline : 10 / January / 2020

ผู้จัดการอบรมหลักสูตรโครงการวัดบันดาลใจ , เจ้าหน้าที่สื่อสารโครงการ
18 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 268
Deadline : 20 / January / 2020

Human Resources Officer - Talent Acquisition & Training
18 Dec
Human Resources Officer - Talent Acquisition & Training
Raks Thai Foundation (CARE Thai) - Member of CARE International/ มูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 371
Deadline : 15 / January / 2020

Technical Coordinator (Urgently Required)
18 Dec
Technical Coordinator (Urgently Required)
Asia & Pacific Seed Association

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 234
Deadline : 31 / January / 2020

Regional Advisor on Communication, based in Chiang Mai
18 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 224
Deadline : 15 / January / 2020

Senior Technical Advisor, Provider Performance Improvement (New Project : Better Health Programme)
18 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 356
Deadline : 31 / January / 2020

Senior Technical Specialist, Education and Training (New Project : Better Health Programme)
18 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 358
Deadline : 31 / January / 2020

Senior Technical Specialist, (Cross Pillar) Education and Training (New Project : Better Health Programme)
18 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 244
Deadline : 31 / January / 2020

WeWorld-GVC Small Financial Support Scheme
18 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 144
Deadline : 13 / January / 2020

Human Resources Assistant (ROSEAP/2019/SC/001)
17 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 351
Deadline : 5 / January / 2020

Urban Climate Change Adaptation Specialist
17 Dec
Urban Climate Change Adaptation Specialist
UNV – Regional Office for Asia and the Pacific

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 201
Deadline : 22 / December / 2019

UNV Portfolio Assistant
17 Dec
UNV Portfolio Assistant
UNV – Regional Office for Asia and the Pacific

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 83
Deadline : 30 / December / 2019