ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Human Resources Operations Manager (Re-post)
17 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 133
Deadline : 2 / January / 2020

Partnerships Officer
17 Dec
Partnerships Officer
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 187
Deadline : 10 / January / 2020

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (CEO)
17 Dec
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (CEO)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 275
Deadline : 25 / December / 2019

Consultant Vacancy
16 Dec
Consultant Vacancy
Dreamlopments Ltd,

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 418
Deadline : 16 / January / 2020

Regional Communications and Online Campaigns Project Manager
16 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 191
Deadline : 27 / December / 2019

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 276
Deadline : 16 / January / 2020

Compliance Officer
16 Dec
Compliance Officer
ACT Alliance

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 322
Deadline : 10 / January / 2020

Project Assistant – EASE II
16 Dec
Project Assistant – EASE II
Save the Children

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 71
Deadline : 5 / January / 2020

Junior Finance Officer
16 Dec
Junior Finance Officer
ACT Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 133
Deadline : 10 / January / 2020

RESEARCH AND ADVOCACY OFFICER , INFORMATION, DOCUMENTATION AND ADVOCACY (IDA) OFFICER ,
15 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 63
Deadline : 5 / January / 2020

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
15 Dec
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 807
Deadline : 31 / January / 2020

Project Manager based in Mae Chan, Chiang Rai, Thailand
15 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 908
Deadline : 31 / December / 2019

Nurse based in Mae Chan, Chiang Rai, Thailand
15 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 107
Deadline : 31 / December / 2019

Field Coordinator based in Mae Chan, Chiang Rai, Thailand
15 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 93
Deadline : 31 / December / 2019

Transboundary Project Coordinator
13 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1117
Deadline : 31 / January / 2020

เจ้าหน้าที่บัญชี
13 Dec
เจ้าหน้าที่บัญชี
มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 291
Deadline : 31 / December / 2019

USAID 72048620R10007 Project Development Specialist
13 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 291
Deadline : 9 / January / 2020

USAID 72048620R10010 Administrative Assistant
13 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 297
Deadline : 9 / January / 2020

FINANCE OFFICER (URGENT REQUIRED) EXTENSION PERIOD
12 Dec
FINANCE OFFICER (URGENT REQUIRED) EXTENSION PERIOD
Norwegian People's Aid Thailand Programme

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 105
Deadline : 2 / January / 2020

EMPLOYMENT OFFER Research and Development Officer -Impact Advisor (Bangkok)
12 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 597
Deadline : 27 / December / 2019

Vacancy Announcement No. 36/2019 , Senior Protection Information Assistant (UNOPS) , 2 positions , UNHCR Bangkok
12 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 945
Deadline : 19 / December / 2019

Admin and Finance Officer (Based in Chiang Mai)
12 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 105
Deadline : 31 / December / 2019

Strategy & Planning Manager  (ผู้จัดการด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน)
12 Dec

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 583
Deadline : 5 / January / 2020

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  (Project Coordinator)
12 Dec

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 102
Deadline : 17 / December / 2019

Translator (English to Thai)
11 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 382
Deadline : 10 / January / 2020

เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผล Field M&E Officer
11 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 487
Deadline : 20 / December / 2019

Clinical Data Officer (เจ้าหน้าที่ข้อมูลคลินิก)
11 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 362
Deadline : 2 / January / 2020

Data Entry Officer (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
11 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 366
Deadline : 2 / January / 2020

SCOPE Regional Second Level Support/Business Analyst (107217)
11 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 88
Deadline : 24 / December / 2019

Knowledge, Attitude and Practice (KAP) endline survey consultancy  Myanmar-Thailand Regional Programme
10 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 493
Deadline : 15 / January / 2020

Project Officer Vacancy (for Disability & Social Inclusion Project)
10 Dec
Project Officer Vacancy (for Disability & Social Inclusion Project)
Humanity & Inclusion (HI) , Handicap International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 260
Deadline : 10 / January / 2020

National Consultant – Mapping of existing policy and programmatic initiatives in Thailand, WeEmpower Asia
10 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 371
Deadline : 16 / December / 2019

FUNDRAISING & GRANTS MANAGER
10 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 159
Deadline : 12 / January / 2020

Senior Field Coordinator - Mae Sot
10 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 115
Deadline : 25 / December / 2019

Call for Application: Project Evaluation Consultant(s)
9 Dec
Call for Application: Project Evaluation Consultant(s)
Pestalozzi Children's Village Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 437
Deadline : 3 / January / 2020

SENIOR CIVIL SOCIETY ADVOCACY PROGRAM MANAGER
9 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 686
Deadline : 23 / December / 2019

Social worker – Field Program Officer (Bangkok)
9 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 451
Deadline : 25 / December / 2019

EMPLOYMENT OFFER – Urgent Counselor/Social Advisor – Bangkok
9 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 349
Deadline : 25 / December / 2019

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
9 Dec
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
บริษัท ปลาออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคม

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 777
Deadline : 27 / December / 2019

องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง
9 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 862
Deadline : 25 / December / 2019