ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Digital Media Content Coordinator   - USAID Thailand Counter Trafficking in Persons (USAID Thailand CTIP)
21 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 802
Deadline : 6 / December / 2019

บัญชี-การเงิน 1 ตำแหน่ง
21 Nov
บัญชี-การเงิน 1 ตำแหน่ง
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 426
Deadline : 22 / December / 2019

DEPUTY REGIONAL DIRECTOR - RESEARCH (2725)
21 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 949
Deadline : 21 / December / 2019

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
21 Nov
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 747
Deadline : 21 / December / 2019

Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator
21 Nov
Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator
ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 891
Deadline : 8 / December / 2019

INVITATION TO TENDER
20 Nov
INVITATION TO TENDER
Malteser International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 741
Deadline : 18 / December / 2019

Program Manager based in Mae Sot, Thailand
20 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 356
Deadline : 31 / December / 2019

Monitoring and Evaluation Officer based in Mae Sot, Thailand
20 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 729
Deadline : 31 / December / 2019

Field Officer based in Mae Sot, Thailand
20 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 661
Deadline : 31 / December / 2019

Accounting Associate based in Mae Sot, Thailand
20 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 535
Deadline : 31 / December / 2019

Finance Consultant
19 Nov
Finance Consultant
Institute for Global Environmental Strategies (IGES) Bangkok Regional Centre (BRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 470
Deadline : 24 / November / 2019

Senior Operations Coordinator (Management Level), Based in Bangkok
19 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 421
Deadline : 2 / December / 2019

Supply Chain Assistant
18 Nov
Supply Chain Assistant
Save the Children

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 710
Deadline : 2 / December / 2019

English report writer
15 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1421
Deadline : 15 / December / 2019

Programme Associate – Civil Society and Youth
15 Nov

Type : Other / อื่นๆ
View : 183
Deadline : 29 / November / 2019

USAID 72048620R10005 Development Assistance Specialist (DAS) (2 Positions)
15 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 627
Deadline : 12 / December / 2019

USAID 72048620R10004 Budget Analyst
15 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 231
Deadline : 5 / December / 2019

Human Resources Officer (Thai national only)
14 Nov
Human Resources Officer (Thai national only)
Right To Play Thailand Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 788
Deadline : 25 / November / 2019

TERMS OF REFERENCE  THAI TRANSLATOR FOR THE REPORT ON THE ROUTE OF MIGRATION FROM MYANMAR AND CAMBODIA TO THAILAND
14 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 27
Deadline : 28 / November / 2019

Fundraising/Marketing Officer based in Chiang Mai, Thailand
14 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 479
Deadline : 14 / December / 2019

Operations Clerk, VolRep
14 Nov
Operations Clerk, VolRep
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 49
Deadline : 26 / November / 2019

Operations Assistant (Team Leader), VolRep
14 Nov
Operations Assistant (Team Leader), VolRep
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 133
Deadline : 26 / November / 2019

Administrative Assistant and Receptionist
14 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 343
Deadline : 30 / November / 2019

Project Manager – International Research & English report writer
14 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 302
Deadline : 14 / December / 2019

Programme Associate
14 Nov
Programme Associate
UNDP Bangkok Regional Hub

Type : Other / อื่นๆ
View : 1163
Deadline : 29 / November / 2019

Program Officer-PWID (People Who Inject Drugs) Based in Bangkok
14 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 646
Deadline : 30 / November / 2019

Operations Officer
14 Nov
Operations Officer
RTI International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 420
Deadline : 1 / December / 2019

Surveillance and Monitoring Specialist
14 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 400
Deadline : 29 / November / 2019

Research analyst
14 Nov
Research analyst
HAND Social Enterprise

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 450
Deadline : 16 / December / 2019

นักกายภาพบำบัด
14 Nov
นักกายภาพบำบัด
ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 210
Deadline : 10 / December / 2019

Private Sector Engagement Specialist - USAID Asia Counter Trafficking in Persons
13 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 22
Deadline : 29 / November / 2019

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการประจำจังหวัดตาก 1 อัตรา
13 Nov
สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการประจำจังหวัดตาก 1 อัตรา
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 107
Deadline : 30 / January / 2020

ผู้ประสาน(Coordinator)
12 Nov
ผู้ประสาน(Coordinator)
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1092
Deadline : 25 / November / 2019

Graphic designer
12 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 190
Deadline : 20 / November / 2019

SUSTAINABLE BUSINESS MANAGER
12 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 329
Deadline : 12 / December / 2019

สหทัยมูลนิธิรับนักสังคมสงเคราะห์
12 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 921
Deadline : 30 / November / 2019

สหทัยมูลนิธิรับหัวหน้านักสังคมสงเคราะห์
12 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 112
Deadline : 31 / January / 2020

Business Pursuit Manager (Business Manager, Programme Funding Manager) – Myanmar
12 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 308
Deadline : 17 / November / 2019

Project Assistant
12 Nov
Project Assistant
UNDP Thailand

Type : Other / อื่นๆ
View : 1522
Deadline : 27 / November / 2019

Volunteer Community Advocate
12 Nov
Volunteer Community Advocate
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 159
Deadline : 13 / December / 2019