เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Post Jobs
Communications Officer
22 Jan
Communications Officer
APCOM Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 106
Deadline : 28 / February / 2020

Media Assistant
21 Jan
Media Assistant
APCOM Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 121
Deadline : 28 / February / 2020

Social worker / Social Advisor –  Bangkok
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 241
Deadline : 16 / February / 2020

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำพื้นที่ภาคใต้  ( ระนอง พังงา )
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 274
Deadline : 29 / February / 2020

Interpreter/Protection Clerk
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 505
Deadline : 31 / January / 2020

เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 241
Deadline : 17 / February / 2020

Medical Officer
15 Jan
Medical Officer
Dreamlopments Ltd,

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 160
Deadline : 15 / February / 2020

Social worker / Social Advisor –  Chiang Mai
15 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 323
Deadline : 14 / February / 2020

Supply Assistant
14 Jan
Supply Assistant
UNHCR Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 654
Deadline : 24 / January / 2020

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 880
Deadline : 31 / March / 2020

Child Sponsorship  Department Manager
14 Jan
Child Sponsorship Department Manager
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 326
Deadline : 29 / February / 2020

Procurement & Logistics Officer
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 376
Deadline : 27 / January / 2020

Terms of Reference (TOR)  Pact Thailand: Office Renovation
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 173
Deadline : 7 / February / 2020

เจ้าหน้าที่โครงการภาคสนาม , เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
10 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 708
Deadline : 25 / January / 2020

The Freedom Story รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง
9 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1750
Deadline : 15 / February / 2020

Community workers
8 Jan
Community workers
Dreamlopments Ltd,

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 130
Deadline : 7 / February / 2020

เจ้าหน้าที่ชั่วคราวตำแหน่ง Research Assistant (ผู้ช่วยวิจัย)
6 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 522
Deadline : 26 / January / 2020

Junior Technical Support Officer
6 Jan
Junior Technical Support Officer
PREVENTION, The Thai Red Cross AIDS Research Centre

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 246
Deadline : 26 / January / 2020

Technical Support Officer
6 Jan
Technical Support Officer
PREVENTION, The Thai Red Cross AIDS Research Centre

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 207
Deadline : 26 / January / 2020

Program Officer, Capacity building
6 Jan
Program Officer, Capacity building
PREVENTION, The Thai Red Cross AIDS Research Centre

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 360
Deadline : 26 / January / 2020

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
26 Dec
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 264
Deadline : 31 / January / 2020

Field Project and M&E Assistant
26 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 257
Deadline : 26 / January / 2020

Social worker – Field Program Officer (Bangkok)
26 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 182
Deadline : 25 / January / 2020

Dao Program Assistant   for Dao Ethical Gifts  ( Chiang Mai )
20 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 569
Deadline : 31 / January / 2020

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
15 Dec
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 822
Deadline : 31 / January / 2020

Urgent!! Project Development Officer (2 ตำแหน่ง)
29 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 760
Deadline : 31 / January / 2020