เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Post Jobs
Volunteer Community Advocate
12 Nov
Volunteer Community Advocate
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 14
Deadline : 13 / December / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
11 Nov
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 155
Deadline : 27 / December / 2019

Field Project and M&E Assistant
8 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 221
Deadline : 2 / December / 2019

เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการพื้นที่ Field Finance and Admin
6 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 122
Deadline : 15 / November / 2019

พนักงานขับรถและส่งเอกสาร
6 Nov
พนักงานขับรถและส่งเอกสาร
มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 116
Deadline : 15 / November / 2019

Event promoter for Bring the Elephant Home
4 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 149
Deadline : 4 / December / 2019

VA 35/2019: Supply Assistant (UNOPS), Mae Sot
1 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 418
Deadline : 17 / November / 2019

Thai Speaking Field Officer based in Pattani
1 Nov

Type : Other / อื่นๆ
View : 519
Deadline : 29 / November / 2019

DTL Senior Project Officer
30 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 220
Deadline : 15 / November / 2019

Social worker – Field Program Officer (Chiang Mai)
24 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 269
Deadline : 23 / November / 2019

Senior Social Worker – Child Safety Officer and Social Advisor
24 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 340
Deadline : 23 / November / 2019

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
19 Oct
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
PREVENTION, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 918
Deadline : 30 / November / 2019

Vaccines Regional Manager, Asia
18 Oct
Vaccines Regional Manager, Asia
Clinton Health Access Initiative, Inc. (CHAI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 138
Deadline : 18 / November / 2019

Country Director - Thailand
18 Oct
Country Director - Thailand
Issara Institute Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 252
Deadline : 18 / November / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา
18 Oct
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสานขอความอนุเคราะห์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 300
Deadline : 29 / November / 2019

Technical Support Officers
18 Oct
Technical Support Officers
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 269
Deadline : 30 / November / 2019

Project Coordinator – LEAP II Project (Re-announcement)
15 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 366
Deadline : 17 / November / 2019

มูลนิธิที่อยู่อาศัย รับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
12 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 805
Deadline : 30 / November / 2019

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 7 จังหวัด
11 Oct
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 7 จังหวัด
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 737
Deadline : 30 / November / 2019

มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
8 Oct
มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1744
Deadline : 30 / November / 2019

Tiger Conservation Lead
4 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 612
Deadline : 15 / November / 2019

Senior Fishery Officer
20 Sep
Senior Fishery Officer
WWF-Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 299
Deadline : 30 / November / 2019

Director Assistant /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
15 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 856
Deadline : 30 / December / 2019